Stempas

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de stempas op uw huisadres. Als u in de weken voor de verkiezingen verhuist, dan kan het zijn dat u nog in uw vorige woongemeente moet stemmen. Het adres waarop u op dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen.

Wanneer u zelf niet kunt stemmen, zijn er verschillende opties om iemand anders voor u te laten stemmen. Hieronder vindt u meer informatie.

Als een kiezer niet zelf kan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen.

Met een kiezerspas kan er gestemd worden in een andere gemeente dan waar de kiezer woont.

Een kiezer die geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde (9 oktober 2023) een nieuwe stempas aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie