Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Tunnel Laan van Osseveld

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Deze weg is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De tunnel gaat de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren. Om dit te kunnen realiseren, gaat de Laan van Osseveld dan tijdelijk dicht voor verkeer. Alle info hierover leest u op deze pagina.

Mijn Apeldoorn

Wat gaat er precies gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit drie aspecten:

Aanleg van de tunnel

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen straks altijd veilig onder het spoor door. Niemand hoeft hier nog voor dichte slagbomen te wachten. En doordat auto’s dan niet meer hoeven te stoppen en op te trekken, wordt de lucht schoner en het geluid voor omwonenden minder.

Weg voor auto’s verbreden naar twee keer twee rijstroken

Met het oog op de toekomst wordt de tunnel geschikt gemaakt voor twee keer twee rijstroken. Dit omdat we later het oostelijke deel van de Ring breder willen maken.

Fietsers- en voetgangersbrug over de tunnel

Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers veilig de Laan van Osseveld oversteken. Hiermee maken we ook de snelle fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer weer een stukje beter.

Wegwerkzaamheden

Om dit te kunnen realiseren, gaat de Laan van Osseveld voor langere tijd dicht voor verkeer. Dat heeft voor veel inwoners én bezoekers van Apeldoorn consequenties. Er komen omleidingsroutes, die we zorgvuldig gaan voorbereiden. Ook leggen we vooraf op verschillende manieren contact met bewoners en ondernemers in de directe omgeving, om samen de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Planning

Op dit moment houden wij rekening met de volgende planning: 

Najaar 2019 Officiële ondertekening overeenkomst Ministerie en gemeente
Voorjaar 2020 Start bestemmingsplanprocedure
3e kwartaal 2021 Start bouwwerkzaamheden
Medio 2023 Tunnel is klaar

Tijdens de bouwwerkzaamheden gaat de Laan van Osseveld voor maximaal 1,5 jaar dicht.

Nauwe samenwerking

De tunnel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Rijk en de provincie. De bijdrage van het Rijk komt uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2012 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is veiligheid op overwegen vergroten én hinder door overwegen verminderen. Een uniek onderdeel van het LVO is dat ProRail gezamenlijk met de betrokken partijen kijkt naar de mogelijkheden die er zijn vanuit het spoor, de weg én de omgeving.

Gedurende het hele project werken we als gemeente nauw samen met spoorbeheerder ProRail (verantwoordelijk voor de realisatie van de tunnel) en de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Op de hoogte blijven?

We willen alle betrokken gedurende het hele traject goed informeren. Dat doen we onder andere via deze website, een digitale nieuwsbrief, social media en in bijeenkomsten. Wilt u niets missen? Stuur dan een mail naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl. Wij houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inloopbijeenkomst 30 oktober

Hoewel de plannen nog in ontwikkeling zijn, hebben veel omwonenden tijdens de inloopbijeenkomst hun vragen kunnen stellen over de tunnel en de werkzaamheden.

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail ons!