Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Uitzendvergunning lokale omroep

Eens in de vijf jaar wordt door het Commissariaat voor de Media één uitzendvergunning per gemeente voor één lokale publieke omroep verleend. De huidige uitzendvergunning voor de gemeente Apeldoorn verloopt per 31 januari 2021. Bij belangstelling voor een uitzendvergunning voor onze gemeente nodigen wij u uit om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Mijn Apeldoorn

Aanvraag uitzendvergunning

De aanvraag kunt u tot uiterst 30 juli 2020 sturen naar het Commissariaat voor de Media. De zogenaamde aanwijzingsaanvraag omvat minimaal de volgende documenten:

  • De statuten met daarin de aanduiding van het verzorgingsgebied, de mediawettelijk voorgeschreven doelomschrijving van een lokale omroep en de benoeming van het orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt, het programmabeleid bepalende orgaan (pbo).
  • Een overzicht van de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
  • Een overzicht van de leden van het in de statuten genoemde pbo.
  • Kijk voor alle eisen op de website van het Commissariaat voor de Media.

Binnen vier weken na ontvangst van de aanwijzingsaanvraag stuurt het Commissariaat deze voor advies door aan de gemeente. De gemeenteraad adviseert binnen 18 weken het Commissariaat, waarna het Commissariaat binnen vier weken na ontvangst van het raadsadvies een besluit neemt over de aanvraag.

Advies gemeente

Het medialandschap is volop in beweging. Ook de komende jaren zetten deze ontwikkelingen zich voort. Mede door de verspreidingsmogelijkheden van digitale platformen en het internet ontstaat er steeds meer aanbod en dus steeds meer concurrentie. Dit vraagt om vernieuwing van de lokale publieke omroep. Als gemeente ondersteunen wij de lokale omroepvernieuwing via het bestuurlijke convenant dat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de stichting NLPO en de vereniging OLON namens alle lokale publieke omroepen is afgesloten op 13 november 2015.

In haar beoordeling en advies aan het Commissariaat voor de Media zal de gemeente dan ook de volgende punten meewegen:

  • Een lokaal toereikend media-aanbod, aangeboden via diverse beschikbare kanalen als interactieve onlinemedia (inclusief gebruik van mobile devices), radio en tv en afgestemd op de informatiebehoefte van de doelgroep.
  • Een (online)strategie hoe het media-aanbod onder de aandacht van de doelgroep wordt gebracht.
  • Plan van aanpak tot de beoogde vorming van een streekomroep.
  • Adequate, efficiënte en effectieve exploitatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben en zien uw aanwijzingsaanvragen graag tegemoet. Heeft u vragen, neem contact op met mevrouw Anne Leeflang, bereikbaar via a.leeflang@apeldoorn.nl.