Uw gezin een vervangend gezin?

Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. In een aantal gezinnen kunnen ouders hun kinderen geen veiligheid of geborgenheid geven. Dan is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Het project InHuis is een samenwerkingsprogramma van verschillende organisaties in Apeldoorn. Het project zet zich in om nieuwe steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen te werven. Het doel? Apeldoornse kinderen in een gezin te laten opgroeien.

Kom op 12 november naar de informatieavond 

U bent van harte welkom op een van de informatieavonden. Daar kunt u de ervaringen horen van andere steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuisouders. De volgende informatieavond is op maandag 12 november 2018, bij Het Vierhuis van 's Heerenloo aan de Laan van Groot Schuylenburg 91. Inloop is vanaf 19.30 uur. Stuur een e-mail naar inhuis@apeldoorn.nl als u zich hiervoor wilt aanmelden. Vermeld in uw mail in welke gezinsvorm u geïnteresseerd bent (steungezin, pleeggezin of gezinshuis).

Wat doet een steungezin?

Een steungezin vangt een kind een dag(deel) per week of veertien dagen op, waarbij hij of zij meedraait in het gezin. Het kind blijft thuis wonen. Zowel de kinderen als de ouders krijgen ruimte om op adem te komen. Daarnaast geven steungezinnen hulp aan jongeren die net zelfstandig wonen. Deze jongeren kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken door eens in de week mee te eten of even van zich af te praten.

Lees het verhaal van steunouders Esther en Eric-Jan.

Wilt u een steungezin worden?

Neem contact op via inhuis@stimenz.nl of 06 - 30 19 39 23 of kijk op de website van:

Wat doet een pleeggezin of een gezinshuis?

Helaas is het voor sommige kinderen niet mogelijk om thuis veilig en liefdevol op te groeien. Voor die kinderen zoeken we een pleeggezin of gezinshuis. Het kind komt bij hen wonen en draait mee in het gezinsleven. Pleegouders en gezinshuisouders nemen (tijdelijk) de zorg op zich voor een kind van een ander. Soms voor een weekend per maand en voor sommige kinderen de hele week en voor langere tijd. Het liefst wonen de kinderen dichtbij familie, school en vriendjes. Een goed contact tussen het kind en de ouders blijft belangrijk.

Lees het verhaal van gezinshuisouders Mascha en Mark. Of lees het verhaal van pleegouders Marije en Martijn.

Wilt u een pleeggezin of gezinshuisouder worden?

Kijk voor informatie over pleegzorg op de website van:

Meer weten over Gezinshuizen? Kijk op de websites van:

Wilt u hulp van een steungezin, pleeggezin of gezinshuisouder?

Neem dan contact op met het CJG.

Gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, ’s Heerenloo, Lindenhout, Stimenz, Pactum, Lijn5, William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Gelderland werken samen aan het project Inhuis.


Ook interessant