Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Veiligheid

De gemeente werkt samen met burgers, de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie aan veiligheid. Ook vele zorg- en welzijnsinstellingen dragen hieraan bij. Informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Mijn Apeldoorn

Een ramp

Stadstoezicht

Woonomgeving

U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

 • Op de website van de politie vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken enzovoort
 • Whatsapp buurtpreventie. De afgelopen jaren is een groot aantal buurtpreventie-groepen in Apeldoorn gestart. Dat betekent dat er in Apeldoorn grote aantallen buurtbewoners alert zijn op verdachte situaties, hier slim op reageren en dit melden. Wilt u een WhatsApp groep starten of bent u al gestart? Dan kunt u daar eventueel promotiemateriaal voor aanvragen. Het promotiemateriaal dat u als WhatsApp groep kunt bestellen (PDF, 0,44 Mb) bestaat uit:
  -        Per groep een set stickers.
  -        Per buurt waar een WhatsApp groep buurt-breed actief is, de zogenaamde WhatsApp borden
           Zie voor indeling van de buurten de CBS wijk-en buurtindeling
 • Er vinden regelmatig controles plaats op naleving van brandveiligheidsregels. Informatie over brandveiligheid in de regio vindt u op de website van de Brandweer
 • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd
 • Buurtpreventievrijwilligers lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Ook attenderen ze bewoners op onveilige situaties. Aanmelden kan via uw wijkagent. Op deze website van de politie kunt u opzoeken wie uw wijkagent is
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen. Zie www.politiekeurmerk.nl
 • De gemeente kan u van advies voorzien over veilig wonen. Zie Preventieadvies veilig wonen
 • Een (vermoeden van een) illegale hennepkwekerij melden kan via 0900-8844 (politie) of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Meer informatie vindt u op de website van de politie.

Camera's

Natuurbrand

Veilig vliegen met drones

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2019-2022

Wet Bibob