Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Venten

Venten houdt in dat ondernemers van deur tot deur goederen of diensten te koop aanbieden voor commerciële doeleinden. De opbrengst is dus voor degene die vent. Let op: op dit moment is venten vanwege corona niet toegestaan. Bij venten is anderhalve meter afstand houden moeilijk, en het belemmert de doorstroom. Venten vormt hierdoor een gevaar voor de volksgezondheid. Op basis van artikel 5.15 van de APV is het verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de verkeersveiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

Mijn Apeldoorn

Voorwaarden

Zie ook