Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten aan huis of op een openbare en in de open lucht gelegen plaats voor commerciële doeleinden. Een venter moet in beweging zijn. Let op: op dit moment is venten vanwege corona niet toegestaan. Bij venten is anderhalve meter afstand houden moeilijk, en het belemmert de doorstroom. Venten vormt hierdoor een gevaar voor de volksgezondheid. Op basis van artikel 5.15 van de APV is het verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de verkeersveiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

Mijn Apeldoorn

Voorwaarden

Zie ook