Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Duurzame gemeentelijke panden

29-04-2021

Apeldoorn wil voor 2050 graag energieneutraal zijn. Dit is mogelijk door het opwekken en besparen van energie. De gemeente geeft het goede voorbeeld, met de verduurzaming het eigen vastgoed.

Mijn Apeldoorn

In 2014 is hiervoor als doel gesteld om in panden van de gemeente de helft minder energie te gebruiken in 2020 ten opzichte van 2015. Met een besparing van 35% zijn we op de goede weg.

Veel stappen gezet

Afgelopen jaren hebben we veel veranderingen doorgevoerd. Uit de lijst met panden die eigendom zijn van de gemeente, is besloten om te beginnen met panden waar de maatregelingen om te verduurzamen binnen vijf jaar konden worden terugverdiend. Dit betekent de kosten voor de verbouwing en aanpassingen tegenover de lagere kosten voor het energieverbruik. Bij deze gebouwen zijn we gestart met kleine aanpassingen en investeringen, zoals bewegingsmelders en ledverlichting. Want ook kleinere maatregelen blijken veel energiewinst op te leveren. Daarna zijn grotere maatregelen uitgevoerd. Zoals het vervangen van verwarmingsinstallaties door een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen op verschillende daken. Ook heeft het isoleren van muren, vloeren en ramen veel effect.

Een voorbeeld waar we grote aanpassingen hebben gedaan is het Boschbad. Hier zorgt een warmtepompinstallatie nu voor de verwarming van 6 miljoen liter water. En bij museum Coda is het dak vernieuwd, extra geïsoleerd en zijn 570 zonnepanelen geplaatst.

Doel al bijna behaald

Het energiegebruik van onze panden is in de periode 2015-2020 fors omlaag gegaan. Zo is over deze periode in totaal 2.300.000m3 gas bespaard. Dat staat gelijk aan het gemiddelde verbruik per jaar van 1.850 huishoudens. En er is in die periode totaal 8.300.000 kwh elektra bespaard. Dat is evenveel als gemiddeld 3.000 huishoudens aan elektra verbruiken per jaar.

Bij elkaar is een besparing van 35% gehaald. De gemeente is daarmee een eind op weg met doel van 50% te halen. Natuurlijk heeft corona ook gevolgen gehad voor dit resultaat. Want door de richtlijnen waren er veel minder bezoekers in 2020 in bijvoorbeeld sportaccommodaties. Dat betekent dat er minder mensen gebruik maakten van de douches. En de grote afname van de hoeveelheid heet water heeft een positief effect op het energieverbruik.

Een uitdaging binnen het traject was tijd. Om te zorgen voor minimale hinder tijdens de uitvoering, is extra tijd genomen voor een goede voorbereiding. De verwarmingsinstallatie van het Boschbad vervang je liever niet tijdens het hoogseizoen in de zomer. En als een brandweerauto naar buiten moet om binnen een ledlamp te plaatsen, is officieel de kazerne buiten werking. Door met de gebruikers en huurders vooraf te overleggen, is de uitvoering meestal soepel verlopen.

Er is rekening gehouden met het meerjarige onderhoudsplan van de gemeente, om slimmer om te gaan met bijvoorbeeld andere renovatietrajecten en financiële middelen. Ook hierdoor is de 50% besparing nu nog niet gehaald, maar we verwachten dat in 2022 zeker te halen. Er staat nog een aantal isolerende maatregelen en installatietechnische verbeteringen op de planning. En we zien nog kans om op een aantal gebouwen zonnepanelen te plaatsen, bijvoorbeeld op het dak van de gymzaal Voldersdreef.

Meer bereikt dan alleen energiebesparing

Het belangrijkste doel was energiebesparing. De genomen maatregelen hebben meer positieve effecten. Zoals meer comfort voor huurders en gebruikers. Er is een beter binnenklimaat met minder tocht en/of betere ventilatie. Hierdoor is het vaak een stuk aangenamer in deze gebouwen.

Een ander voorbeeld is de verbeterde verlichting in sporthallen door het gebruik van ledverlichting. En door het organiseren van pitches en het uitzetten van prijsvragen, heeft de gemeente een stimulans gegeven aan innovatie en participatie in Apeldoorn. Het overgrote deel van de opdrachten is de afgelopen jaren uitbesteed aan lokale partijen. Daarmee bevorderen we werkgelegenheid en creëren we kansen voor startende ondernemers in Apeldoorn.

Mooie resultaten