Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vergoeding voor kruidenrijke akkerranden

22-07-2020

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst stellen geld beschikbaar voor kruidenrijke akkerranden. Dat zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van akkers. Deze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker.

Mijn Apeldoorn

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling, die wordt gecoördineerd door het Collectief Veluwe. De vergoeding is bedoeld om misgelopen inkomsten te verrekenen. Boeren en particuliere grondeigenaren komen hiervoor in aanmerking als zij akkerranden van minimaal 500 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel.

Hoe het werkt

De randen zijn meestal 6 meter breed en minimaal 100 meter lang, maar afwijkingen zijn mogelijk in overleg met de coördinator van het Collectief Veluwe. De randen worden ingezaaid in het voorjaar van 2021 en blijven minimaal liggen tot 1 april 2023. Het inzaaien kan uitbesteed worden aan een loonwerker, maar er kan ook worden gekozen om het zelf in te zaaien. Het zaadmengsel wordt dan geleverd. Voor het bepalen van vergoeding voor het randenbeheer wordt de oppervlakte van de randen berekend.

Voordelen kruidenrijke akkerranden

Bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag.
Door de kruidrijke begroeiing met aandacht te beheren verbetert de bodemstructuur en het bodemleven, wat bijdraagt aan een betere gewasopbrengst. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk buitengebied.

Overige beheerpakketten

Behalve kruidenrijke akkerranden zijn er nog andere beheerpakketten voor agrariërs en particuliere grondeigenaren. Welke beheer het beste past is afhankelijk van het soort natuur en dier. De veldcoördinatoren van Collectief Veluwe kijken samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat het beste toegepast kan worden in het gebied. Bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van een poel of knotwilgen. Of zwaarder beheer zoals botanisch hooiland of een kruidenrijke akkerrand.

Meedoen of meer weten?

Aanmelden voor de vergoeding kruidenrijke akkerranden kan tot 1 september door een e-mail te sturen naar Janneke Sindram: jannekesindram@collectiefveluwe.nl. Geef in uw mail aan in welke gemeente u woont, om welk perceel het gaat en of u een agrarisch bedrijf heeft.
Voor meer informatie over kruidenrijke akkerranden of andere beheerpakketten kunt u ook terecht bij Janneke Sindram. Of kijk op www.collectiefveluwe.nl of www.veluweijsselzoom.nl.  • Kruidenrijke akkerrandBekijk een grotere versie