Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verhuispas voor afval

Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist, kunt u gratis 400 kilo grofvuil (extra) wegbrengen naar een Recycleplein van Circulus-Berkel B.V. U hebt daarvoor een verhuispas nodig. Wanneer iemand overlijdt en er niemand anders op dat adres ingeschreven staat, komen de nabestaanden ook in aanmerking voor een verhuispas. De verhuispas is een extra service naast de milieupas.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen (afhalen)

Zie ook