Wat zoekt u:

Concept verkeersvisie 2016-2030

In de Verkeersvisie is het toekomstige verkeersbeleid beschreven, inclusief de maatregelen die nodig zijn om het beleid te realiseren.

Apeldoorn fietsstad, meer openbaar vervoer op maat, bestaande wegen beter benutten en veiliger maken. Dat zijn in het kort de drie kernopgaven voor verkeer in Apeldoorn. Zij zijn uitgewerkt in concrete projecten in de Verkeersvisie 2016-2030.
Tijdens het opstellen van de verkeersvisie is gesproken met allerlei groepen in Apeldoorn zoals de dorps- en wijkraden, de fietsersbond en de Binnenstad Ondernemers Apeldoorn. De uitkomsten van deze gesprekken zijn vastgelegd in de concept Verkeersvisie 2016-2030. Hierin wordt het toekomstige verkeersbeleid beschreven en de maatregelen die nodig zijn om dit beleid te realiseren.

Hier vindt u de Verkeersvisie in pdf: Concept-Verkeervisie (pdf 3,3 MB)

De overige stukken vindt u hieronder:

De verkeersvisie 2016-2030 is nog niet vastgesteld.