Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verkeersvisie 2016-2030

In de Verkeersvisie is het toekomstige verkeersbeleid beschreven, inclusief de maatregelen die nodig zijn om het beleid te realiseren.

Mijn Apeldoorn

Apeldoorn fietsstad, meer openbaar vervoer op maat, bestaande wegen beter gebruiken en veiliger maken. Dat zijn in het kort de drie belangrijkste doelen voor verkeer in Apeldoorn. Deze doelen zijn uitgewerkt in projecten in de Verkeersvisie 2016-2030.
Tijdens het opstellen van de visie is gesproken met verschillende groepen in Apeldoorn zoals de dorps- en wijkraden, de fietsersbond en de Binnenstad Ondernemers Apeldoorn. De afspraken die gemaakt zijn, staan in de Verkeersvisie 2016-2030. Hierin wordt het toekomstige verkeersbeleid beschreven en de maatregelen die nodig zijn om dit beleid te realiseren.

Hier vindt u de Verkeersvisie in pdf: Verkeervisie (pdf 3,3 MB)

De overige stukken vindt u hieronder: