Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U hebt een VOG nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Ook voor een lidmaatschap bij een schietvereniging, het starten van een eigen zaak of de adoptie van een kind, kunt u een VOG nodig hebben.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Kunt u uw afspraak uitstellen? Dan vragen wij u dit te doen.

We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Is het echt noodzakelijk om een afspraak te maken? Bel dan 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2.


Online aanvragen Afspraak maken

Aanvragen

U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen:

Online

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid aanbiedt.

Zo werkt het

  • De or­ga­ni­sa­tie die om de VOG vraagt, zet een aan­vraag voor u klaar op de web­si­te van Dienst Jus­tis.
  • U krijgt een e-mail van Dienst Jus­tis. Via een link in de mail kunt u de aan­vraag af­ron­den.
  • Na ont­vangst van de be­ta­ling neemt Dienst Jus­tis de aan­vraag in be­han­de­ling. U krijgt schrif­te­lijk be­richt over uw VOG.

Werkgever heeft eHerkenning nodig

Om de aanvraag te kunnen klaarzetten heeft uw werkgever eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 1. eHerkenning is aan te vragen via eherkenning.nl.

Voorwaarden voor u als werknemer

Als werknemer moet u in Nederland ingeschreven staan om de aanvraag online te kunnen doen. Als u in het buitenland woont is een online aanvraag niet mogelijk. Voor de aanvraag hebt u een DigiD, een burgerservicenummer en een e-mailadres nodig. U betaalt met iDEAL.

Balie

U kunt aan de balie alleen een VOG aanvragen als u in de gemeente Apeldoorn staat ingeschreven.

Maak hiervoor online een afspraak. Neem mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Het aanvraagformulier; recent, volledig ingevuld en ondertekend waar nodig.

Wij verwerken uw aanvraag aan de balie direct en sturen deze door naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De afhandeling bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid duurt maximaal 8 weken.

Aanvragen voor iemand anders

VOG voor rechtspersonen

Kosten

Zie ook