Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verklaring onder ede of belofte

Het is belangrijk dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist en volledig zijn. Als u geen officiële brondocumenten (zoals een geboorteakte of bewijs van nationaliteit) kunt overleggen, is het mogelijk om bij ons een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Wij nemen uw gegevens dan aan de hand van die verklaring op in de BRP.

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Aanvragen