Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 2

Inleiding

Met de vaststelling van de MPB 2019-2021 en daarmee het beschikbaar stellen van een werkbudget is Smart City op de politieke agenda van de gemeente Apeldoorn komen te staan. In deze MPB is aangekondigd, dat het College in 2019 met een visie op Smart City zal komen. Deze ligt nu voor.

De term Smart City roept bij velen de gedachte aan technologisering en digitalisering op. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Vanaf het moment dat we begonnen te werken aan Smart City Apeldoorn werd duidelijk dat het een thema is, dat veel sectoren en beleidsvelden raakt. En ook dat we binnen de gemeente Apeldoorn, zowel binnen als buiten onze gemeentelijke organisatie, op dit vlak al veel doen.

En het is een thema waarbij de ontwikkelingen enorm snel gaan. De innovatiegraad is hoog en het aanbod van ‘smart’ oplossingen voor stedelijke en maatschappelijke opgaven groeit snel. Ook werd duidelijk dat werken aan een Smart City vraagt om een maatschappelijk debat, over het gesprek wat voor samenleving we willen en welke rol technologie daarin speelt. En hoe we ongewenste effecten kunnen voorkomen.

Het doel van deze visie is om duidelijk te maken wat we verstaan onder Smart City Apeldoorn en waar we ons als Gemeente Apeldoorn in de kern op willen richten. Vanwege het hoge tempo van de ontwikkelingen op het gebied van Smart City is deze visie beknopt en op hoofdlijnen. Zo wordt voorkomen, dat deze visie op korte termijn alweer is achterhaald en spelen we blijvend in op de actualiteit.


Uw Reactie
Uw Reactie