Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vitale vakantieparken

14-02-2019

De Veluwe is sinds jaar en dag een geliefde vakantieplek in Nederland.

Mijn Apeldoorn

In 2018 werden er bijna 2,9 miljoen vakanties in de provincie Gelderland doorgebracht. Een van de strategische doelen van de gemeente Apeldoorn is een toeristisch toplandschap zijn en blijven. De 76 vakantieparken in de gemeente dragen hier voor een belangrijk deel aan bij. Dit is in de afgelopenĀ  jaren echter onder druk komen te staan. Een deel van de parken is verouderd, waardoor de kwaliteit niet meer aansluit bij de wensen van het huidige type recreant. Ook is er op verschillende parken sprake van oneigenlijk gebruik, wat ongewenste en zelfs onveilige situaties oplevert.

Wat wil de gemeente bereiken?

De gemeente Apeldoorn wil door middel van het programma Vitale Vakantieparken de parkondernemers stimuleren een kwaliteitsslag te maken. Doel ervan is in de eerste plaats dat vakantieparken weer gaan bijdragen aan dat waarvoor ze bedoeld zijn: aantrekkelijk zijn voor toeristen en recreanten. Daarover gaat de gemeente met individuele parkondernemers in gesprek. Als blijkt dat revitalisering niet haalbaar is, zal in tweede instantie aan alternatieven gedacht moeten worden. In de komende jaren zal daarvoor een koers worden uitgezet.