AZC Deventerstraat
Fotograaf: Rob Voss
AZC Deventerstraat

Aan de Deventerstraat, op het terrein waar ook GGNet gehuisvest is, heeft COA een asielzoekerscentrum gerealiseerd. In november zijn de bewoners er naartoe verhuisd en is het AZC in gebruik genomen.

Asielzoekerscentrum Deventerstraat

De bestaande gebouwen op het terrein zijn gerenoveerd om ze geschikt te maken voor bewoning en gebruik door ondersteunende diensten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In november zijn 300 bewoners naar deze nieuwe locatie verhuisd. Deze 300 mensen woonden hiervoor in de tijdelijke opvang aan de Christiaan Geurtsweg, en woonden dus al enige tijd in Apeldoorn

De capaciteit van de nieuwe, permanente locatie aan de Deventerstraat is op dit moment 300. Het plan is om op deze locatie 400 opvangplekken te realiseren. Één gebouw is nog niet gereed gemaakt voor bewoning omdat er nog een procedure loopt rond dit gebouw. Daarom is de capaciteit nu 300.

Ook het netwerk wat is opgebouwd rond de Christiaan Geurtsweg, met vrijwilligers en organisaties die hier helpen, is meeverhuisd naar het AZC aan de Deventerstraat.

Monitoren

Het functioneren van de opvang en de effecten op de omgeving zullen zorgvuldig worden gemonitord door een zogenaamde ‘beheergroep’. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van COA, politie, gemeente, GGNet en omwonenden. Zij komen in deze eerste fase elke 14 dagen bijeen. Er is daarnaast een apart omwonendenoverleg, deze groep komt elk kwartaal bijeen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring kan een gefaseerde groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de locatie Deventerstraat plaatsvinden.

Zie ook de website van COA over het AZC aan de Deventerstraat. Als u doorklikt op ‘neem contact op’ leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van COA over dit AZC.

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie