Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Vragen en antwoorden | Noodverordening VNOG

Lees de veelgestelde vragen over de Noodverordening VNOG

Mijn Apeldoorn

De binnenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open. Hoe gaat dat in zijn werk?

De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden goed wordt nageleefd en dat de vereiste hygiënemaatregelen genomen worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Naast de regels uit de noodverordening, kunnen zwembaden ook een eigen (aanvullend) protocol hanteren om de veiligheid te waarborgen. Overigens hoeven kinderen tot en met 12 jaar geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Het badpersoneel, aanwezige volwassenen en 12-plussers wel.

Geldt dit alleen voor de zwemsport en/of zwemlessen of ook voor 'vrij' zwemmen?

Dit geldt ook voor vrij/recreatief. Voorwaarde is dus wel dat de beheerder maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen. En gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen mogen niet gebruikt worden.

Mogen zwembaden op campings en vakantieparken nu ook open?

Ja, ook zwembaden op campings en vakantieparken mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden. Dus zonder gebruik van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen en met maatregelen om de 1,5 meter afstand te garanderen.

Mag kamperen in een tent weer of vouwwagen weer?

Ja, met als voorwaarde dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was/of douchevoorziening. Dat betekent dat een losse sanitaire cabine naast een tent of vouwwagen is toegestaan.

Hoe zit het met de dagbesteding en instellingen voor gehandicapten?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de gang van zaken in verpleeghuizen en woonvormen. Het is niet aan de voorzitter van de veiligheidsregio om op te treden tegen verpleeghuizen en woonvormen, maar uitsluitend tegen bezoekers die zonder toestemming van de beheerder (bestuur, directie of andere persoon die bevoegd is om namens het verpleeghuis of de woonvorm te handelen) in een verpleeghuis of woonvorm aanwezig zijn.

In de Richtlijn dagbesteding en- opvang ZVW, WLZ en WMO2015 staat wat is afgesproken over de continuïteit van zorg, wat belangrijk is ten aanzien dagbesteding, -behandeling en -opvang en wat geldt voor de veiligheid van medewerkers.

Mogen kinderboerderijen weer open?

Kinderboerderijen mochten al open, onder de voorwaarde dat het mogelijk wordt gemaakt 1,5 meter afstand te bewaren. De horeca in een dierenpark of kinderboerderij mag nog niet open. Eventuele gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden mogen ook nog niet open. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Mogen muzieklessen en andere kunstlessen weer worden gegeven?

Samenkomsten en activiteiten die binnen plaatsvinden, zoals muzieklessen, koorrepetities, keramiekcursussen enzovoort zijn vooralsnog niet toegestaan.

Buitenactiviteiten (scouting-, cultuur-, kunst-, en andere door jeugdverenigingen of professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten) voor personen tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Wel onder de voorwaarde dat iedereen de 1,5 meter afstand in acht neemt. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt de afstandseis van 1,5 meter niet. Als er muziek of ander versterkt geluid wordt gebruikt, houd dan wel rekening met de omwonenden.

De huidige noodverordening maakt het voor personen van 19 jaar en ouder mogelijk om samen, bijvoorbeeld in teamverband, buiten te sporten en te bewegen, onder de voorwaarde dat ze zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Wanneer kunnen pretparken open (met protocol)? Mogen sanitaire voorzieningen dan ook open?

Per 11 mei mogen ook natuurparken (en voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open. Vooraf moet aan de voorzitter van de veiligheidsregio een plan overlegd worden, waaruit blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft. Bij pretparken kan gedacht worden aan het Dolfinarium of de Apenheul. Eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven gesloten. Eventueel aanwezige gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Hoe zit het met openbaar wc-gebruik in winkelgebieden?

Omdat bij openbare toiletten in winkelgebieden het doorgaans goed mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren, mogen deze toiletten gebruikt worden. Wel onder de voorwaarde dat het mogelijk is te voldoen aan de 1,5 meter afstandseis en dat er goed en vaak wordt schoongemaakt.

Per 1 juni mogen terrassen en restaurants, theaters, musea  (max. 30 personen) open. De sanitaire voorzieningen ook?

Daar kunnen we nog geen duidelijkheid over geven. We begrijpen dat ondernemers zich willen voorbereiden. De versoepeling per 1 juni is echter nog geen definitief besluit. Dat besluit neemt het kabinet naar verwachting volgende week. Daarna worden ook meer details duidelijk. In het algemeen blijft ook na 1 juni gelden: de 1,5 meter afstand moet gegarandeerd zijn en sanitair dat open mag, moet goed en vaak worden schoongemaakt.

Geldt het maximum van 30 personen voor het gehele pand, of is het een richtlijn per m2?

Daar kunnen we nog geen duidelijkheid over geven. We begrijpen dat ondernemers zich willen voorbereiden. De versoepeling per 1 juni is echter nog geen definitief besluit. Dat besluit neemt het kabinet naar verwachting volgende week. Daarna worden ook meer details duidelijk. In het algemeen blijft ook na 1 juni gelden: de 1,5 meter afstand moet gegarandeerd zijn. 

Moet je ook voor een café reserveren?

Daar kunnen we nog geen duidelijkheid over geven. We begrijpen dat ondernemers zich willen voorbereiden. De versoepeling per 1 juni is echter nog geen definitief besluit. Dat besluit neemt het kabinet naar verwachting volgende week. Daarna worden ook meer details duidelijk. In het algemeen blijft ook na 1 juni gelden: de 1,5 meter afstand moet gegarandeerd zijn. 

Hoeveel mensen mogen aan tafel in één restaurant? Is dit tot maximaal 3 mensen per gezin of grotere groep mensen mits 1,5 meter afstand?

Daar kunnen we nog geen duidelijkheid over geven. We begrijpen dat ondernemers zich willen voorbereiden. De versoepeling per 1 juni is echter nog geen definitief besluit. Dat besluit neemt het kabinet naar verwachting volgende week. Daarna worden ook meer details duidelijk. In het algemeen blijft ook na 1 juni gelden: de 1,5 meter afstand moet gegarandeerd zijn. 

Kan ik dan maandagochtend om 0.00 uur het café/terras openen? Dan is het 1 juni

Daar kunnen we nog geen duidelijkheid over geven. We begrijpen dat ondernemers zich willen voorbereiden. De versoepeling per 1 juni is echter nog geen definitief besluit. Dat besluit neemt het kabinet naar verwachting volgende week. Daarna worden ook meer details duidelijk. In het algemeen blijft ook na 1 juni gelden: de 1,5 meter afstand moet gegarandeerd zijn. 

Mag ik voor gezinnen wel activiteiten organiseren? (buitensport, evenementen locaties en dergelijke)

Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te houden of eraan deel te nemen. Buiten sporten mag wel, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. (zie ook hieronder).

Je mag weer buiten sporten, met 1,5 m afstand. Zit er een maximum aan de groepsgrootte?

In het kort de spelregels voor het sporten:

  • Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding en is alleen in de buitenlucht toegestaan. Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook sporten zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Voor volwassenen, boven de 18 jaar, geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding. Ook hier geldt geen maximale groepsgrootte.

Mag een kantine van een sportvereniging eerder open, bijvoorbeeld per 1 juni, als ze ook een terras hebben en daar de 1,5 meter kunnen waarborgen?

Dat is nog niet duidelijk, we wachten nadere aanwijzingen hierover af.

Kan of moet ik mensen verplichten hun handen te ontsmetten/schoon te maken als ze de winkel binnengaan?

De noodverordening verplicht dit niet. Als u graag wil dat uw klanten dat doen, kunt u het wel vragen, maar niet verplichten.

Waar moet ik wel/niet verplicht mondkapjes dragen?

De noodverordening verplicht dit (nog) niet. Het kabinet heeft wel aangekondigd dat het per 1 juni in het openbaar vervoer verplicht is om een niet-medisch mondkapje te dragen. Bedrijven kunnen het dragen van een mondkapje wel verplichten.

Worden mondkapjes gratis ter beschikking gesteld? Ik kan dat niet betalen

Nee. Maar mondkapjes mogen ook eenvoudig zijn en zelf worden gemaakt, handleidingen daarvoor circuleren op het internet. Bovendien is de verwachting dat (betaalbare) mondkapjes binnenkort in de winkels te koop zullen zijn.

Welke maatregelen moet een rij-instructeur nemen om les te kunnen geven in een auto of vrachtwagen?

Alle rijscholen moeten de nodige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen in acht nemen, zoals goed desinfecteren en luchten. Ook moeten ze zich ervan verzekeren dat zowel de rij-instructeurs als de leerlingen klachtenvrij zijn. De brancheorganisaties hebben gezamenlijk een protocol opgesteld, met richtlijnen en adviezen. Het dragen van beschermingsmiddelen is niet verplicht, alleen in het OV.

Hoe zit het met gebruik van openbare toiletten in bijvoorbeeld de bibliotheek?

Bibliotheken mogen open voor publiek, op voorwaarde dat er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en dat er goed en vaak wordt schoongemaakt. Dat geldt ook voor de toiletten in de bibliotheek.

De bibliotheek is ook een plek om samen te komen en te lezen. Mag dat ook vanaf 11 mei?

Bibliotheken mogen open voor publiek, op voorwaarde dat er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Bovendien moet er goed en vaak worden schoongemaakt.

Waarom mag een casino pas per 1 september open? Daar kan de 1,5 meter toch ook worden geregeld?

De Veiligheidsregio VNOG volgt de lijn van het kabinet. De versoepelingen die per 11 mei zijn doorgevoerd, gelden voor sectoren waarvan de klanten uit de buurt komen,  waar je doorgaans alleen heen gaat. Er komt daarmee dus nauwelijks extra druk op het openbaar vervoer en de openbare ruimte.  Dat geldt niet voor casino’s: mensen gaan daar vaak met meerdere personen naartoe, vanuit een andere plaats. Daarvoor acht het kabinet het nu nog te vroeg. Als we het virus onder controle houden, kunnen per 1 september wellicht ook casino’s hun deuren weer openen.

Wanneer mogen buurthuizen weer open?

Dat is nog niet bekend.

Als het virus onder controle blijft, gaan per 1 september ook de deuren open van de fitnessclubs, sauna’s en wellnesscentra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Geldt hier ook de grens van 100 mensen?

Over de voorgenomen versoepelingen per 1 september kunnen nog geen uitspraken worden gedaan, daarvoor is het nog te vroeg.

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, horeca en dergelijke weer open tot 30 personen. Betekent dat dat tot die tijd samenkomsten van 3 of meer personen (uitgezonderd gezinnen) nog steeds verboden zijn? Of geldt in de tussentijd nog een andere groepsgrootte?

Ja, op de in de noodverordening omschreven uitzonderingen na, zijn samenkomsten verboden. Ook is het nog steeds verboden in het openbaar in een groep van drie of meer personen te zijn, zonder een afstand te houden van ten minste 1,5 meter (met uitzondering van gezinsleden).

Ontbijt-eetgelegenheden bij hotels mogen al open zijn. Hoe zit dat bij vakantieparken? En mag sanitair bij het restaurant wel geopend zijn (ook bij hotel)?

Eet- en drinkgelegenheden bij vakantieparken mogen alleen open voor het afhalen van eten en drinken. De producten mogen niet ter plekke worden geconsumeerd. Bovendien moet de uitbater maatregelen hebben getroffen om de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. 

Restaurants mogen naar verwachting per 1 juni weer worden geopend, met een maximum van 30 aanwezigen. Vanaf dan mag ook het toilet weer gebruikt worden, op voorwaarde dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Zijn mondkapjes verplicht als het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden?

Mondkapjes zijn alleen in het openbaar vervoer verplicht. Uitoefenaars van contactberoepen hoeven geen mondkapje te dragen, maar moeten wel strikte hygiënemaatregelen in acht nemen en de 1,5 meter afstand tussen bezoekers onderling garanderen. Ook zijn ze verplicht hun klanten te vragen of ze corona-gerelateerde klachten hebben. Ze mogen uiteraard wel mondkapjes dragen.

Vallen attractieparken en dierentuinen onder hetzelfde regime als musea?

Nee, natuurparken (en voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken mogen onder voorwaarden per 11 mei weer open. Musea mogen -onder bepaalde voorwaarden - per 1 juni naar verwachting weer open.

Per 1 juni mag horeca onder voorwaarden weer open. Geldt dat ook voor horeca op vakantieparken?

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de versoepeling geldt voor alle horeca. Overigens heeft het kabinet nog geen besluit genomen over de versoepeling, dat gebeurt naar verwachting volgende week. 

Per 1 juli mogen ‘georganiseerde samenkomsten’ als kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten weer plaatsvinden met maximaal 100 personen. Is dat per 1 juni al met 30 personen toegestaan? En eerder eventueel in nog kleinere samenstelling?

Uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen en kerkdiensten mochten altijd al, onder de voorwaarde dat er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en dat de aanwezigen ten minste 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Mag een bruiloft voor 1 juli plaatsvinden in een zaal bij congreslocaties of zaalverhuurcentra (waaronder vakantieparken)? Onder welke voorwaarden?

Huwelijksvoltrekkingen, als daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn en wordt voldaan aan de 1,5 meter afstand eis, zijn toegestaan. Voor meer informatie over aangewezen trouwlocaties kunt u deze pagina op onze website raadplegen. Wat niet mag, is gebruik maken van aanwezige eet-of drinkgelegenheid en een feest vieren.

Kinderen mogen, onder begeleiding, weer onbeperkt buiten spelen. Maar hoe zit dat met locaties binnen, zoals bijvoorbeeld overdekte speeltuinen als Monkeytown of bij vakantieparken?

Kinderen en jongeren tot en met 18 kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Binnen mag dat niet.

In het kort de spelregels voor het sporten:

  • Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding en is enkel in de buitenlucht toegestaan.  Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook sporten zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Voor volwassenen boven de 18 jaar, geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding.

Groepssamenkomsten zijn verboden, maar mogen kinderen wel samenkomen op locaties waar op dat moment nog een maximum gesteld is aan bezoekers?

Op locaties waar een maximum is of per 1 juni wordt gesteld, geldt het maximum ook voor (school)kinderen, tenzij anders vermeld.

Is er nog maximum aan aantal gebruikers zwembaden  of is dat afhankelijk grootte zwembad (1,5m afstand)?

Dat is afhankelijk van de grootte van het zwembad: het moet mogelijk zijn 1,5 meter afstand te bewaren. Een methode om dat te garanderen is door een maximum aantal kaartjes te verkopen (bijvoorbeeld door online kaartverkoop.)

Moet je zakelijke bijeenkomsten ook zien als ‘evenementen’ en zijn die dus tot 1 september verboden? Of geldt daar iets anders voor? 

Vergaderingen die nodig zijn om bedrijfsvoering door te laten gaan en niet digitaal kunnen, kunnen op de bedrijfsvloer doorgaan, maar wel onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand wordt bewaard. Congressen, seminars, enzovoort zijn samenkomsten en zijn dus verboden.

Meer vragen en antwoorden

Hier vindt u alle vragen en antwoorden die eerder geplaatst zijn over de vorige noodverordeningen

Ook vindt u meer vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid.