Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspraak ontwerp aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Apeldoorn

12-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken bekend dat zij op 6 oktober 2020 het ontwerp aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones hebben vastgesteld, waarin de volgende gebieden worden aangewezen als plaatsen waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00 uur:

Mijn Apeldoorn
 • Winkelcentrum Eglantier. Bekijk de kaart (JPG, 201 kB). Betreft de (delen van) straten:
  • De Eglantier  
 • Winkelcentrum Schubertplein. Bekijk de kaart (JPG, 158 kB). Betreft de (delen van) straten:
  • Schubertplein
  • Hofveld tussen huisnummer 121 en Schubertplein
  • Debussylaan tussen kruising Bizetlaan en huisnummer 22
  • Schubertlaan tussen huisnummer 30 en Schubertplein
  • Donizettilaan kruising Schubertlaan 
 • Caterplein. Bekijk de kaart, (JPG, 147 kB). Betreft de (delen van) straten:
  • Caterplein
  • Hoofdstraat tussen kruising Paslaan en kruising Paul Krugerstraat
  • Kapelstraat
  • Nieuwstraat tussen kruising Kapelstraat en Caterplein
  • Museumpassage
  • Beekpark tussen kruising Roggestraat en Caterplein 
 • Leienplein. Bekijk de kaart, (JPG, 118 kB). Betreft de (delen van) straten:
  • Leienplein
  • Korte Nieuwstraat tussen huisnummer 4 en Leienplein
  • Nieuwstraat tussen huisnummer 50B en 40F 
 • Raadhuisplein. Bekijk de kaart. (JPG, 122 kB). Betreft de (delen van) straten:
  • Raadhuisplein
  • Hoofdstraat tussen kruising Mariastraat en huisnummer 104

en dat dit ontwerp besluit vrijgegeven wordt voor inspraak.

Het ontwerp aanwijzingsbesluit komt naast de reeds aangewezen vuurwerkvrije zones: kinderboerderij De Maten, kinderboerderij Malkenschoten en kinderboerderij Laag Buurlo.

Inspraak

U kunt het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaarten met de begrenzing van de aangewezen gebieden vanaf 13 oktober 2020 tot en met 9 november 2020 (vier weken) digitaal inzien via www.apeldoorn.nl/ontwerp-aanwijzingsbesluit-vuurwerkvrije-zones-apeldoorn

Vanwege de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal bezoekers in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om zonder afspraak naar het stadhuis te komen, ook niet voor het inzien van het ontwerp- aanwijzingsbesluit. Lukt het u niet om het ontwerp-aanwijzingsbesluit digitaal in te zien, neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 055 of e-mail vuurwerk@apeldoorn.nl. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op het voorgenomen aanwijzingsbesluit en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Ook kan mondeling via telefoonnummer  14 055 een zienswijze gegeven worden.
De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal het college van burgemeester en wethouders met in achtneming van de ingediende zienswijzen het definitieve aanwijzingsbesluit nemen.