Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Maatschappelijk Ontwikkeling

De raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling onderzoekt wat de gemeente de komende jaren het best kan doen om bijvoorbeeld jeugdhulp, thuiszorg en zelfredzaamheid van Apeldoorners te verbeteren.

Mijn Apeldoorn

'Maatschappelijke ontwikkeling' - waar gaat dat over?

Apeldoorn wil een stad zijn waar iedereen op gelijkwaardige basis onderdeel is van de samenleving. Wie moeilijkheden heeft (bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische problemen, door schulden, werkloosheid, ouderdom, eenzaamheid of door andere redenen), moet op de juiste manier worden geholpen. Vroeger noemden we dat 'welzijnsbeleid'. De raadswerkgroep maatschappelijke ontwikkeling wil graag van Apeldoorners horen hoe zij hier over denken en wat hun ervaringen zijn op deze gebieden. 

De gemeente gaat een nieuw beleidsplan maken om de maatschappelijke ontwikkeling in de stad te verbeteren. De raadswerkgroep bereidt de besluitvorming rondom dit nieuwe beleid voor.

Lees de kadernota

U kunt het concept-beleidsstuk lezen op deze webpagina:

Raadswerkgroep

De raadswerkgroep bestaat uit:

  1. Tim Kamphuis, raadslid VVD, voorzitter van deze werkgroep: t.kamphuis@apeldoorn.nl 
  2. Arjan Steenbeek, raadslid Lokaal Apeldoorn, lid raadswerkgroep: a.steenbeek@apeldoorn.nl 
  3. José Bonenberg, raadslid CDA, lid raadswerkgroep: j.bonenberg-slagter@apeldoorn.nl 
  4. Hanna Riezebos, raadslid ChristenUnie, lid raadswerkgroep: h.riezebos@apeldoorn.nl 
  5. Harro Visser, ambtelijke ondersteuning raadswerkgroep

Uw mening, uw ervaringen

De Raadswerkgroep hoort graag over uw (positieve én negatieve) ervaringen, mening en/of ideeën over de maatschappelijke ontwikkeling van Apeldoorn. Zo kan de werkgroep het besluit dat de gemeenteraad moet nemen over de 'Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling' van de gemeente zo goed mogelijk voorbereiden. U kunt bij de raadswerkgroep terecht met uw verhaal over bijvoorbeeld jeugdhulp. Of hulp van de gemeente bij financiële problemen. Of het regelen van huishoudelijke hulp voor ouderen of als u langdurig ziek bent. Uw verhaal wordt vertrouwelijk behandeld; de inhoud van uw verhaal wordt geanonimiseerd gedeeld met de leden van de gemeenteraad. 

Contactmogelijkheden

  • U kunt de werkgroep een mail sturen: welzijn@apeldoorn.nl 
  • U kunt rechtstreeks contact opnemen met één van de werkgroepleden. U ziet hun mailadressen onder het kopje 'Raadswerkgroep'
  • U kunt een brief sturen naar: Gemeenteraad - Raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling - Postbus 9033 - 7300 ES Apeldoorn

Gesprekken in het Stadhuis

Bij voldoende belangstelling organiseert de Raadswerkgroep eind oktober gesprekken over Maatschappelijke Ontwikkelingen in het Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn. Gemeenteraadsleden gaan dan in gesprek met medewerkers van maatschappelijke organisaties én met inwoners over maatschappelijke kwesties in Apeldoorn. 

30 September: digitale vergadering over de Kadernota

Op 30 september bespraken de raadsleden de concept-kadernota tijdens de Politieke Markt