Subsidies voor ondernemers

Als ondernemer kunt u in aanmerkingen komen voor verschillende vergunningen. U regelt hier makkelijk zelf de subsidies waar u voor in aanmerking komt.

Alle producten onder Subsidies voor ondernemers

Subsidie groene daken

Woningeigenaren en bedrijfseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning. Het regenwater wordt dan opgevangen op het dak en wordt opgenomen door de planten. Zo komt er tijdens een regenbui veel minder water in het riool. De gemeente Apeldoorn wil haar inwoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarom een subsidie beschikbaar. Let op! Vraag de subsidie aan voordat u begint met de aanleg.

Subsidie vaststellen (algemeen)

U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen.

Subsidie Voorschoolse educatie en taalklassen

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle kinderen succesvol aan het basisonderwijs kunnen deelnemen. We willen daarom onderwijsachterstanden verminderen en voorkomen. Dit doen wij door voorafgaand aan of tijdens de basisschoolperiode extra in te zetten op de ontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben.

Begrotingssubsidie

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023

Met deze regeling kunnen buurt- en dorpshuizen, culturele organisaties en scouting- en sportverenigingen subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de gestegen prijzen. De gemeente wil deze organisaties helpen om de sterk gestegen energiekosten en andere kosten op te kunnen vangen. De subsidie is bedoeld als een eenmalige tegemoetkoming.

Uw Reactie
Uw Reactie