Ga naar de homepage

De Parken

Mijn Apeldoorn

De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit grote wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.

Laatste nieuws


Voortgang februari 2019

Onlangs zijn de werkzaamheden aan zowel de Prinsenlaan als de Mr. van Hasseltlaan afgerond. De werkzaamheden rondom het Emmaplein bevinden zich in de laatste fase. Roelofs is nu bezig om verharding aan te brengen om het Emmaplein weer open te stellen voor verkeer. Hierna worden er nog wel enkele werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het planten van bomen rondom het Emmaplein en in de Prinsenlaan.

Zodra de werkzaamheden aan het Emmaplein zijn afgerond, verplaatsen de werkzaamheden zich achtereenvolgens naar de Prins Mauritslaan, de Emmalaan en de Anna Paulownalaan. Op maandag 25 februari start Roelofs in de Prins Mauritslaan.  

Kerstvakantie

In verband met de kerstvakantie worden er geen werkzaamheden uitgevoerd van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019. Alle wegen in De Parken zijn tijdens deze periode volledig toegankelijk. De werkzaamheden worden vanaf 7 januari weer hervat rondom het Emmaplein.  

Voortgang Prinsenlaan en start Mr. v. Hasseltlaan

De werkzaamheden aan de Prinsenlaan zijn inmiddels afgerond. Ook de rioolwerkzaamheden in de Mr. van Hasseltlaan zijn onlangs succesvol voltooid. Naar verwachting zijn de overige werkzaamheden aan de Mr. van Hasseltlaan voor de kerstvakantie helemaal af. 

Planning Emmaplein en omgeving

Zodra de werkzaamheden aan het Emmaplein zijn afgerond, verplaatsen de werkzaamheden zich achtereenvolgens naar de Prins Mauritslaan, de Emmalaan en de Anna Paulownalaan. Op deze kaart vindt u de actuele werkvakindeling en planning van de werkzaamheden.

Ontwerp Canadalaan en omgeving

In 2019 zullen er tot aan de zomervakantie werkzaamheden uitgevoerd worden in de Emmalaan, de Prins Mauritslaan en de Anna Paulownalaan. Na de zomervakantie volgen de Canadalaan, Mariannelaan en een deel van de Frederikslaan. Binnenkort wordt er gestart met het ontwerp voor deze straten. Alle aanwonenden worden nog uitgenodigd voor een bewonersavond. Mocht u als bewoner van één van deze straten alvast zaken aan de gemeente willen meegeven waar rekening mee gehouden kan worden in het ontwerp? Dat kan via deparken@apeldoorn.nl. Alle reacties zijn welkom!

Wat gaan we doen?

Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. De gemeente richt zich in heel Apeldoorn op het omzetten naar klinkerverharding in de woonstraten. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

Geluid

Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten die zijn ingericht als 30 km zone. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Meester van Rhemenslaan behouden hun asfaltverharding. Niet iedereen houdt zich aan de 30km/uur. Er zijn dan ook in de wijk aanvullende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, zoals verkeersdrempels. Bijkomend voordeel is dat ze sluipverkeer ontmoedigen. Per straat zal er gekeken worden of de aanwezige snelheidsremmers voldoen om de snelheid en het gebruik van de weg als sluiproute binnen de perken te houden. Een lage snelheid en minder intensief gebruik van de straat heeft logischerwijs invloed op het geluid. Ook hebben we bij de inkoop van de klinker het geluidsaspect mee laten wegen. We hebben gekozen voor een hoekige en rechte klinker. Deze maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

Fasering

In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. In het eerste jaar van de wegwerkzaamheden hebben we ervaren dat als we op meerdere plekken tegelijk in de wijk aan het werk zijn, dit veel overlast veroorzaakt. Mede daarom is de totale fasering van de werkzaamheden in de wijk aangepast en loopt het nu door t/m 2024. Ook is er in de planning rekening gehouden met de afwatering van de wijk. Op de faseringskaart (pdf, 2MB) kunt u de volgorde bekijken.

Ontwerp

Ontwerper Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn neemt u mee in een film over de uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor dit project.

Groen en bomen

Bomen en groen zijn beeldbepalend in De Parken. Specialist Ernst Jan Mulderij vertelt in een video over het belang van bomen in uw wijk.

Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de werkzaamheden in De Parken, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrieven te bekijken, kunt u terecht in het overzicht nieuwsbrieven.

We doen het anders

Bij de renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaan we een stap verder dan “alleen nieuwe wegen aanleggen”. De gemeente Apeldoorn werkt samen met inwoners, het bedrijfsleven en onderwijs aan een duurzame toekomst van de wijk. Aan de basis ligt het gedachtegoed van een circulaire economie. Dit vraagt voor iedereen om een fundamentele omslag in denken en doen! Samen maken we keuzes voor een duurzame toekomst in De Parken. Want het gaat NU Over Morgen!

Meer informatie De Parken

Er is een vraag en antwoord overzicht gemaakt van veel gestelde vragen over de Parken. Ook kunt u mailen naar het speciale mailadres deparken@apeldoorn.nl. Projectleider Richard Bumais telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14055 (geen netnummer ervoor draaien). De wijk staat beschreven in het ‘Apeldoorns kookboek’(pdf, 3MB), een inspirerend boek vol met handvaten waarmee inwoners, gemeente en andere betrokkenen aan de slag kunnen bij activiteiten die de omgeving veranderen, van het bouwen van een huis of bedrijfspand tot de inrichting van wegen, erven en het landschap. Uiteraard wordt dit boek ook gebruikt bij dit project.


  • Video projectleider de Parken