Wat zoekt u:

De Parken: van asfalt naar klinkers

De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar de uitstraling van weleer terug: het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 start dit grote wegenproject. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren. De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht.

Het laatste nieuws

  • Op 6 maart vindt er een marktontmoeting Parkenbuurt plaats. Voor deze marktontmoeting nodigen wij aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus uit, iedereen die van mening is een bijdrage te kunnen leveren aan het zo circulair mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens deze marktontmoeting vertellen we meer over dit vernieuwende inkoop- en selectieproces, het Programma van Ambities en de mate van begeleiding bij het uitwerken van de oplossing. Deze bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2017, van 13.30-17.00 uur in de voormalige Zwitsalfabriek Vlijtseweg 130 te Apeldoorn (Area055, ingang Noord). Daar treft u ook diverse circulaire innovaties aan die ons inspireren. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn, u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de werkzaamheden in De Parken, dan kunt u zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

De werkzaamheden

Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. Aansluitend op de verkeersvisie van de gemeente Apeldoorn is besloten om met name in woonstraten meer in te zetten op klinkerverharding. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

Geluid

Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten waar met lage(re) snelheid wordt gereden. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Canadalaan (tussen Regentesselaan en Kerklaan) behouden hun asfaltverharding. Naar drukke wegen in de wijk, de Van Hasseltlaan en de Van Heutszlaan, wordt nader onderzoek gedaan. Ook kijken we naar de vorm van de klinker. Een hoekige en rechte klinker maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

Fasering

In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. De reden daarvoor bevindt zich onder de grond, in het rioleringsstelsel. Op de faseringskaart kunt u de volgorde bekijken.

Communicatie

Bewoners en bedrijven worden uitgenodigd voor speciale informatieavonden. Na de algemene informatieavond die eind januari plaatsvond, volgen per fase inloop-informatieavonden. We gaan dan veel meer in detail in op ontwerp en planning. Op deze webpagina kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u mailen naar het speciale mailadres deparken@apeldoorn.nl. Projectleider Sander Lubberhuizen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14055 (geen netnummer ervoor draaien). Als het project in uitvoering gaat zal ook een Facebook pagina ingesteld worden waarop de laatste informatie met u wordt gedeeld.

Ontwerp

Ontwerper Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn neemt u in deze film - die vertoond is op een informatieavond voor de wijk - mee in de uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor dit project.

Achtergrondinformatie De Parken

De wijk staat beschreven in het ‘Apeldoorns kookboek’ (PDF, 3 MB), een inspirerend boek vol met handvaten waarmee inwoners, gemeente en andere betrokkenen aan de slag kunnen bij activiteiten die de omgeving veranderen, van het bouwen van een huis of bedrijfspand tot de inrichting van wegen, erven en het landschap. Uiteraard wordt dit boek ook gebruikt bij dit project.