Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

De Parken

Mijn Apeldoorn

De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit grote wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.

Bewoners worden met een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in De Parken. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Voor eerdere nieuwsbrieven kijkt u in het overzicht nieuwsbrieven.

Wat gaan we doen?

Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. De gemeente richt zich in heel Apeldoorn op het omzetten naar klinkerverharding in de woonstraten. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

Geluid

Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten die zijn ingericht als 30 km zone. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Meester van Rhemenslaan behouden hun asfaltverharding. Niet iedereen houdt zich aan de 30km/uur. Er zijn dan ook in de wijk aanvullende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, zoals verkeersdrempels. Bijkomend voordeel is dat ze sluipverkeer ontmoedigen. Per straat zal er gekeken worden of de aanwezige snelheidsremmers voldoen om de snelheid en het gebruik van de weg als sluiproute binnen de perken te houden. Een lage snelheid en minder intensief gebruik van de straat heeft logischerwijs invloed op het geluid. Ook hebben we bij de inkoop van de klinker het geluidsaspect mee laten wegen. We hebben gekozen voor een hoekige en rechte klinker. Deze maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

Fasering

In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. In het eerste jaar van de wegwerkzaamheden hebben we ervaren dat als we op meerdere plekken tegelijk in de wijk aan het werk zijn, dit veel overlast veroorzaakt. Mede daarom is de totale fasering van de werkzaamheden in de wijk aangepast en loopt het nu door t/m 2024. Ook is er in de planning rekening gehouden met de afwatering van de wijk. Op de faseringskaart (pdf, 2MB) kunt u de volgorde bekijken.

Ontwerp

Ontwerper Jan Albert van Buuren van de gemeente Apeldoorn neemt u mee in een film over de uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor dit project.

Groen en bomen

Bomen en groen zijn beeldbepalend in De Parken. Specialist Ernst Jan Mulderij vertelt in een video over het belang van bomen in uw wijk.

We doen het anders

Bij de renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaan we een stap verder dan “alleen nieuwe wegen aanleggen”. De gemeente Apeldoorn werkt samen met inwoners, het bedrijfsleven en onderwijs aan een duurzame toekomst van de wijk. Aan de basis ligt het gedachtegoed van een circulaire economie. Dit vraagt voor iedereen om een fundamentele omslag in denken en doen! Samen maken we keuzes voor een duurzame toekomst in De Parken. Want het gaat NU Over Morgen!

Meer informatie De Parken

Er is een vraag en antwoord overzicht gemaakt van veel gestelde vragen over de Parken. Ook kunt u mailen naar het speciale mailadres deparken@apeldoorn.nl. Projectleider Sander Baan is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 055 (geen netnummer ervoor draaien). De wijk staat beschreven in het ‘Apeldoorns kookboek’(pdf, 3MB), een inspirerend boek vol met handvaten waarmee inwoners, gemeente en andere betrokkenen aan de slag kunnen bij activiteiten die de omgeving veranderen, van het bouwen van een huis of bedrijfspand tot de inrichting van wegen, erven en het landschap. Uiteraard wordt dit boek ook gebruikt bij dit project.


  • Video projectleider de Parken