Ga naar de homepage

Wet openbaarheid bestuur

De Wet openbaarheid bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. U kunt bij verschillende overheden een Wob-verzoek indienen

Mijn Apeldoorn