Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. U kunt bij verschillende overheden een Wob-verzoek indienen

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Wob-verzoek indienen

Behandeling van uw Wob-verzoek

Afwijzen Wob-verzoek

Kosten

Zie ook