Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wethouder Maarten van Vierssen

Maarten van Vierssen is wethouder sinds 19 december 2019. In het huidige college is hij 4e locoburgemeester.

Mijn Apeldoorn

Persoonlijk:

 • M. van Vierssen 
 • Geboren 6 juli 1978
 • Woont in Apeldoorn
 • Werkervaring: omgevingsmanager bij Volker Wessels Infra Competence Centre
 • Partij: D66
 • Politieke ervaring: raadslid en fractievoorzitter van D66

Programma:

Duurzaamheid en Toeristisch Toplandschap

Portefeuille:

 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en dierenwelzijn
 • Energietransitie
 • Afval en milieu
 • Activering en inkomen 
 • Erfgoed
 • Citymarketing
 • Projecten: Binnenstad en (verbouw) Huis van de Stad
 • Stadsdeel: Noordwest

Contact:

Wilt u contact opnemen? Vul het contactformulier van de wethouder in.

Nevenfuncties:

De nevenfuncties als wethouder zijn onbezoldigd.

 • Voorzitter van:
  • Bestuurlijk Overleg Erfgoedplatform Apeldoorn
  • Factor Werk (Regionaal Werkbedrijf)
  • Lucrato (Werkbedrijf)
  • Regionaal Platform Fraudebestrijding Gelderland (VNG)
 • Vicevoorzitter Stuurgroep RES (Regionale Energiestrategie Cleantech Regio)
 • Lid van:
  • Veluwe Board
  • G40: Lid Fysieke Pijler / Energietransitie en Klimaat adaptatie
  • G40: Lid Sociale Pijler / Sterke Keten, participatie, leren, werken en ondernemen
  • Dagelijks bestuur OVIJ
  • Veluwe Alliantie
  • Stuurgroep Transform
  • Stuurgroep Veluwe Remembers
  • Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten
  • Partneroverleg Vitale Vakantieparken
 • Vanuit de Cleantech Regio Stedendriehoek lid:
  • P-Beraad Duurzame Voedselkwaliteit
  • P-Beraad Economie en Arbeidsmarkt en Regionaal Programma
  • P-Beraad Energietransitie
 • Vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder van BV Orpheus Schouwburg Congrescentrum

Vervanging:

De vervanging van Wethouder van Vierssen is als volgt geregeld:

 • Wethouder Cziesso vervangt voor het onderdeel Duurzaamheid (Afval en Milieu, Energietransitie en Natuur en Welzijn)
 • Wethouder Joon vervangt voor het onderdeel Toeristisch Toplandschap (Recreatie en Toerisme, Citymarketing en Erfgoed)
 • Wethouder Stukker vervangt voor het onderdeel Activering en Inkomen


 • Wethouder Maarten van VierssenBekijk een grotere versie