Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wijken van de ToekomstIn vier ‘Wijken van de Toekomst’ onderzoekt de gemeente nu alvast in de praktijk hoe de wijk of dorp het beste van het aardgas af zou kunnen gaan. Dat doet zij samen met samen bewoners, woningcorporaties, netbeheerder en overige belanghebbenden.

Mijn Apeldoorn

Het gaat om de wijken:

  • Het dorp Loenen
  • De wijk de Parken
  • De wijk Kerschoten/ De Naald.
  • De wijk de Maten

Er is gekozen voor deze gebieden omdat er in Loenen, de Parken en in Kerschoten/de Naald al initiatieven zijn vanuit het gebied zelf, bijvoorbeeld van actieve bewoners. In Loenen trekt een bewonersinitiatief het onderzoek. En in de wijk de Parken neemt de energiecoöperatie deA het initiatief samen met de wijkraad. Gezien de omvang van de Maten wil de gemeente in deze wijk zelf een voortrekkersrol vervullen.
Woont u in een van bovenstaande wijken van de toekomst en wilt u graag meedoen met de duurzame warmteoplossingen in uw wijk? Stuur dan een mail aan energiek@apeldoorn.nl. Wij zorgen dat u in contact komt met de juiste perso(o)nen in uw wijk of dorp.

Warmtenet Kerschoten

In de wijk Kerschoten onderzoekt de gemeente samen de woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap, Liander en Firan, bewoners en andere belanghebbenden in de wijk, of de aanleg van een warmtenet mogelijk is. Warmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Stadhoudersmolenweg zou dan gebruikt kunnen worden om woningen in de wijk mee te verwarmen. Het is nog niet zeker of het warmtenet er komt; in 2020-2021 wordt dit verder onderzocht.