Maatwerkvoorschrift geluidshinder

Als u meer geluid maakt dan op een bepaalde plek normaal is, dan heeft u misschien een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u verbouwt of een tuinfeest geeft. Soms is het voldoende als u de overlast aan de gemeente meldt.

Lees meer

Vinden de bouw- of sloopwerkzaamheden plaats in de avond/nacht, of op zondagen of feestdagen, en/of worden de grenswaarden voor geluid uit het Besluit bouwwerken leefomgeving overschreden? Dan dient u een verzoek om een maatwerkvoorschrift te doen.

Vraag het besluit om een maatwerkvoorschrift minimaal 3 weken voor de geplande start van de werkzaamheden aan. Om de aanvraag voorspoedig te laten verlopen raden wij u aan deze vooraf af te stemmen met de aangewezen toezichthouder van de afdeling Preventie Toezicht en Handhaving.

Het aanvraagformulier kan digitaal worden ingediend via www.omgevingswet.overheid.nl . Zoek binnen de activiteiten op ‘maatwerkvoorschrift’. Vermeld aub het kenmerk (nummer) van de betreffende omgevingsvergunning en/of sloopmelding. Voeg ook onderstaand formulier ingevuld toe in de bijlage van uw aanvraag.

Verzoek maatwerkvoorschrift geluidshinder (pdf, 253 kB)

Mogelijke geluidhinder door (onderhouds)werkzaamheden aan infrastructurele werken, zoals wegen en het spoor, moet u melden bij de gemeente. Dit doet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden.

Melding indienen

Voor openbare feesten óf besloten feesten die worden georganiseerd op of aan de openbare weg, is een evenementvergunning nodig.

Naar evenementenvergunning

Voor besloten feesten die niet op of aan de openbare weg plaatsvinden, zoals een tuinfeest, is geen evenementenvergunning nodig.

As u daarbij wel versterkt geluid wil hebben, moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing vraagt u minimaal drie weken voor aanvang aan. Lees meer over de regels voor versterkt geluid in de nota 'Geluid bij Evenementen' (pdf, 1.28 MB)

Voor deze ontheffing worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen in 2024 €107,19 euro. 

Ontheffing aanvragen

Uw Reactie
Uw Reactie