Gebruik openbaar groen

Inwoners mogen soms een deel van het openbaar groen van de gemeente privé gebruiken. Bijvoorbeeld als uitbreiding van de tuin. Hiervoor hebt u vooraf toestemming nodig van de gemeente.

Lees meer

Bij het privé-gebruik van openbaar groen is het nooit toegestaan om:

  • groen drastisch te snoeien (meer dan een overhangende tak), 
  • chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken, 
  • struiken en bomen te planten en
  • hekken te plaatsen.

Toestemming achteraf

Wanneer u geen of niet tijdig toestemming heeft aangevraagd bepaalt de gemeente achteraf of het gebruik van het openbaar groen is toegestaan. Als u achteraf geen toestemming krijgt, brengt u het openbaar groen weer in de oorspronkelijke staat of vergoedt u de eventueel aangebrachte schade.

Zowel eenvoudig/incidenteel als intensief/blijvend gebruik kunt u telefonisch aanvragen bij de wijkbeheerder van uw stadsdeel. Het telefoonnummer is 14 055. De aanvraag voor privé-gebruik van openbaar groen is kosteloos.

Eenvoudig of incidenteel gebruik

Wilt u af en toe werkzaamheden verrichten in het openbaar groen, dan heeft u mondelinge toestemming nodig van de groenbeheerder. Een voorbeeld is het snoeien van overhangende takken.

Intensief of blijvend gebruik

Als u het openbaar groen intensief wilt gebruiken, bijvoorbeeld door het groen zelf te onderhouden of er iets mee doen, dan sluit u met de gemeente een gebruiksovereenkomst. Na het doen van deze aanvraag krijgt u een brief waarin staat of u toestemming krijgt.

Uw Reactie
Uw Reactie