Geldigheid vreemdelingenpaspoort

  • Bij Vreemdelingendocument I is de geldigheid maximaal 5 jaar, afhankelijk van de datum verblijfsdocument
  • Bij Vreemdelingendocument II is de geldigheid maximaal 5 jaar
  • Bij Vreemdelingendocument V is de geldigheid maximaal 5 jaar
Uw Reactie
Uw Reactie