Wanneer kind erkennen

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

Erkenning vóór de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)

U kunt uw kind al erkennen voordat het geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Dit heeft enkele voordelen:

  • Het kind heeft meteen na de geboorte een wettelijke vader/duomoeder. De erkenner staat als vader/duomoeder in de geboorteakte.
  • De moeder hoeft niet mee bij het doen van de geboorteaangifte.

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw 1e kind uit een relatie, maakt u een keuze voor de achternaam. U kiest voor de naam van de vader/duomoeder of de naam van de moeder. Als u kiest voor de achternaam van de vader/duomoeder, dan dient de moeder persoonlijk bij de erkenning van het 1e kind aanwezig te zijn.

Als het 1e kind de achternaam van de moeder krijgt of als het een 2e of volgend kind betreft mag de moeder ook schriftelijk toestemming geven aan de vader om het kind te mogen erkennen voor de geboorteaangifte.

De keuze voor de achternaam bij erkenning (ongeboren vrucht) kunt u niet ongedaan maken. Tenzij de betrokken ouders een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan; dan kunt u eenmalig kiezen voor de achternaam van de andere ouder. Verder kunt u de achternaam alleen wijzigen door een officieel verzoek via het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Erkenning bij de geboorteaangifte

Als u het kind niet voor de geboorte heeft erkend, kunt u het kind ook erkennen bij de geboorteaangifte.

Wij adviseren u om bij de 2e of volgende kinderen de erkenning vóór de geboorteaangifte te regelen. Het kind heeft dan bij de geboorte automatisch een wettelijke vader/duomoeder en draagt eventueel ook gelijk de gekozen achternaam.

Erkenning na de geboorte

U kunt uw kind ook erkennen na de geboorteaangifte.

Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet het kind ook zelf toestemming geven.

Vanaf 16 jaar is toestemming van het kind nodig, maar niet meer van de moeder.

Uw Reactie
Uw Reactie