Ouderlijk gezag

Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind.

Het kan gaan om ouderlijk gezag of de voogdij door een ander.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Erkent u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023?
Erkent de vader of duomoeder het (ongeboren) kind en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023?
Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Lees meer over erkenning van uw kind 

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd.

Gezamenlijk gezag twee vrouwen 

Bent u vrouw en getrouwd met een vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap? En krijgt u of uw vrouw een kind? Dan krijgt u samen automatisch het ouderlijk gezag als er volgens de wet geen vader is (website Rijksoverheid). Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet erkent.

Bent u een vrouw en samen met een vrouw, maar niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder uit wie het kind geboren is het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna het gezag samen met de moeder aanvragen bij de rechtbank.

Gezamenlijk gezag twee mannen

Wilt u als twee mannen het gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder) of de gezamenlijke voogdij (twee niet-ouders) over een kind, dan vraagt u dit aan via de familierechter. U krijgt niet automatisch het gezamenlijk gezag. Ook niet als de partner van de vader het vaderschap verkrijgt door erkenning. Als twee mannen een kind adopteren, krijgen zij wel automatisch allebei het gezag.

Uw Reactie
Uw Reactie