Compensatieregeling inkomstenderving jeugd- en jongerenorganisaties 2021

Corona heeft veel invloed gehad op jeugd en jongeren in Apeldoorn en verenigingen gericht op jeugd. Vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties hebben inkomsten gemist of extra uitgaven moeten doen vanwege corona. Verenigingen kunnen daarom compensatie aanvragen voor gemiste inkomsten.

Lees meer

Corona heeft veel invloed gehad op jeugd en jongeren in Apeldoorn en verenigingen gericht op jeugd. Vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties hebben inkomsten gemist of extra uitgaven moeten doen vanwege corona. In 2020 hebben verenigingen daarom compensatie aan kunnen vragen voor deze gemiste inkomsten. In 2021 kan er ook sprake zijn van inkomstenverlies voor deze verenigingen. De compensatieregeling van 2020 is daarom opnieuw vastgesteld voor 2021.

De regeling heeft als doel om vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties, die als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan bedreigd worden, zoveel mogelijk te compenseren. Organisaties die aantoonbaar kunnen maken dat er sprake is van inkomstenverlies in 2021, kunnen een subsidie aanvragen.

Aanvragen is niet meer mogelijk. De aanvraag kon ingediend worden tussen 7 juni en 1 juli 2022.

Subsidievereisten

Op basis van deze regeling kan een vereniging compensatie aanvragen voor de geleden schade van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ten gevolge van de toen geldende COVID-19 maatregelen. Door deze maatregelen konden in sommige periodes fysieke activiteiten niet meer georganiseerd worden, omdat samenkomsten verboden waren.

Eisen aan de aanvrager

  1. De regeling is van toepassing op jeugd- en jongerenorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Apeldoorn.
  2. De regeling beperkt zich tot jeugd- en jongerenorganisaties, die voor minimaal 80% uit vrijwilligers bestaan.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tussen 7 juni en 1 juli 2022.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door te kijken naar de netto schade voor 2021 in vergelijking met 2019. De aangetoonde netto schade wordt toegekend als subsidie.

Het maximumbedrag aan subsidie bedraagt € 6.000,00 per jeugd- en jongerenorganisatie met een eigen accommodatie en een maximum van € 3.000,00 voor jeugd- en jongerenorganisaties zonder eigen accommodatie.

Als het subsidieplafond overschreden wordt, wordt de subsidie evenredig verdeeld over de aanvragen. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 25.000,00.

Het verleende subsidiebedrag wordt in één keer uitbetaald, tenzij de beschikking tot verlening anders bepaalt. De uitbetaling wordt uiterlijk voor 1 oktober 2022 gedaan.

De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie