Subsidie WK Volleybal activiteit of evenement

Heeft u een goed idee voor een activiteit of evenement dat in het teken staat van het WK Volleybal? Bijvoorbeeld voor uw buurt of sportvereniging? Dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal €2000. Als gemeente juichen we het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn!

Lees meer

Tot 16 september 2022 kunt u deze subsidie online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Twijfelt u of uw idee in aanmerking komt en wilt u de mogelijkheden met iemand bespreken? Stuur een e-mail naar wkvolleybal2022@apeldoorn.nl. Een medewerker neemt dan contact met u op.

Uw aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen om goedgekeurd te worden. 

In het kort

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die:

 1. in het teken staat van het FIVB WK volleybaltoernooi Vrouwen 2022
 2. georganiseerd wordt voor 15 oktober 2022;
 3. geen persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk kent;
 4. valt binnen één van de WK thema’s: 
  1. Participatie & cohesie: het vergroten van de sociale betrokkenheid vergoten en verbinding creëren.
  2. Gezondheid & Vitaliteit: het belang van een gezonde en actieve leefstijl.
  3. Beleving & Ervaring: een positieve ervaring neerzetten om inspiratie en enthousiasme voor bewegen en sport te stimuleren.

Overige informatie

 1. De gemeente kan op aanvraag aan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon subsidie verstrekken voor een activiteit t/m een maximum van € 2.000,00 per aanvraag.
 2. Een aanvrager kan slechts één subsidieaanvraag op grond van deze subsidieregeling indienen.
 3. De aanvraag wordt uiterlijk op 15 september 2022 ingediend via het online formulier.
 4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is. Mocht uw aanvraag niet volledig zijn dan nemen wij contact met u op.
 5. Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.
 6. Bij de subsidieaanvraag moet een plan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat zijn bijgevoegd:
  1. een beschrijving en begroting van de activiteit. De begroting bevat ook een opgave van de bijdragen van derden (indien van toepassing);
  2. welke doelgroep en welk doel bereikt gaat worden;
  3. omschrijving binnen welk WK thema de activiteit valt.

Om dit prachtige sportevenement extra kracht bij te zetten, stelt gemeente Apeldoorn een subsidie beschikbaar om initiatieven van inwoners, scholen, buurten of sportverenigingen te steunen in aanloop naar het WK.

Voor deze tweede ronde subsidie is nog € 13.075,00 beschikbaar. Per aanvraag kunt u in aanmerking komen voor maximaal € 2.000,00.

Stuur dan een e-mail naar wkvolleybal2022@apeldoorn.nl. Een medewerker neemt dan contact met u op.

Uw Reactie
Uw Reactie