Bodemloket

Informatie over bodemverontreinigingen binnen de gemeente Apeldoorn is in te zien via de landelijke website Bodemloket.nl.

Lees meer

Als u meer wilt weten over de informatie op Bodemloket.nl of onderzoeksrapporten wilt inzien, is dat mogelijk. Daarnaast kunt u informatie aanvragen over eventuele aanwezigheid van ondergrondse tanks of (bedrijfs)activiteiten die in het verleden mogelijk een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.  Deze informatie kunt u opvragen met het formulier bodeminformatie.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) neemt de aanvragen in opdracht van gemeente Apeldoorn, in behandeling.

Aan het opvragen van informatie uit het Bodemloket zijn geen kosten verbonden. Wanneer u een kopie of scan aanvraagt, berekenen wij hiervoor kosten conform de legesverordening.

Disclaimer

De gemeente Apeldoorn is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen van de inhoud van het Bodemloket.

Uw Reactie
Uw Reactie