Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U hebt een vergunning voor brandveilig gebruik nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik: een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis en hotel. En een melding voor bijvoorbeeld verhuur (van kamers) of een gebouw waarin meer dan 50 bezoekers kunnen zijn.

 
Duur Maximaal 6 maanden
Kosten € 315,00 vermeerderd met € 0,50 per m2
Aan het indienen van een melding voor brandveilig gebruik zijn geen kosten verbonden.
Lees meer

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de technische eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. Dit vervalt niet wanneer u voor brandveilig gebruik een vergunning hebt of melding heeft gedaan.

Omgevingsvergunning

Wanneer is een Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan de orde? Denk aan de volgende situaties; er slapen meer dan 10 personen in het gebouw (geen woongebouw, wel bedrijfsmatig of met verzorging), er zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig die jonger zijn dan 12 jaar of die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn.

Met een vergunning voor brandveilig gebruik toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van uw gebouw. In de vergunningprocedure toets de gemeente of uw situatie voldoet. Door of namens de gemeente kan een controle plaatsvinden als u het gebouw in gebruik neemt.

Melding

Een melding brandveilig gebruik is van toepassing als;

  • in een bouwwerk (anders dan een woongebouw) meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn (horecalocatie)
  • u gebruik maakt van gelijkwaardigheid in het kader van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012
  • een pand met woonfunctie in gebruik is voor kamerverhuur aan meer dan 4 huurders

Met de melding verklaart u op welke manier u het gebouw gebruikt, en dat u voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. U ontvangt van of namens de gemeente alleen een ontvangstbevestiging.

Een melding dient u in minimaal 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen. De melding maakt geen deel uit van de Omgevingsvergunning, maar kan wel worden ingediend via het Omgevingsloket.

Het aanvragen van een Omgevingsvergunning kan:

  • online via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd) of
  • schriftelijk. U kunt uw papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Aan te leveren gegevens bij de aanvraag

Bij een aanvraag Omgevingsvergunning horen documenten waarmee u aantoont dat uw aanvraag voldoet aan de geldende (brandveiligheids)voorschriften. Om de documenten goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat ze van voldoende  kwaliteit zijn. Daarom adviseren wij u om deskundige partij(en) (zoals architecten, bouwkundigen, overige adviseurs) in te schakelen. Zij kunnen het tekenwerk voor u verzorgen en de benodigde documenten in orde maken.

Voordat u het gebouw in gebruik neemt, moet u een vergunning aanvragen. Houdt u hierbij rekening met de tijd die nodig is voor het verlenen van de vergunning, dit is maximaal 6 maanden, omdat deze Omgevingsvergunning wordt behandeld met de uitgebreide procedure.

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor brandveilig gebruik bedragen € 315,00 vermeerderd met € 0,50 per m2.

Aan het indienen van een melding voor brandveilig gebruik zijn geen kosten verbonden.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat er andere regels gaan gelden voor veranderingen in de leefomgeving.Bijvoorbeeld voor een aanvraag omgevingsvergunning of een aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan (straks omgevingsplan).

 Neem daarom contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet.

Lees meer over de Omgevingswet en de overgangsperiode tot 1 januari.

Uw Reactie
Uw Reactie