Rooilijnen uitzetten

Met een omgevingsvergunning van de gemeente gaat u bouwen op de juiste plaats. Deze plaatsbepaling van het bouwwerk noemen we ‘rooilijn uitzetten'. U mag niet bouwen voordat er een denkbeeldige lijn tussen de bouwplaats en de openbare weg door ons is uitgezet. Bij woningen geven we ook de voorgevel-rooilijn aan, waarmee alle voorgevels in een straat gelijk lopen. Peil is de hoogte van het gebouw ten opzichte van het straatpeil van de as van de weg. De gemeente stelt het vloerpeil alleen in lopende projectgebieden vast.

 
Duur Tien werkdagen
Kosten € 160,55 per woning - € 283,40 voor (de bouw van) elk ander bouwwerk.
Lees meer

U vraagt het uitzetten rooilijn aan via landmeten@apeldoorn.nl. U geeft daarin onderstaande gegevens en bijlagen mee:

  • het locatieadres waar het bouwwerk komt 
  • een reeds verleend bouwvergunningnummer 
  • een situatietekening, met minimaal een afmetingenplan van nieuwbouw ten opzichte van perceelgrenzen 
  • een contactpersoon met telefoonnummer, voor het uitzetten van rooilijn en peil.

Binnen 10 werkdagen na uw schriftelijke aanvraag geven we in het terrein de rooilijn en de referentiehoogte (alleen projectgebieden) aan. In een zogenaamde rooilijnbrief volgt de vastlegging.

Meer informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 14 055.

De kosten zijn als volgt:

  • € 160,55 voor (de bouw van) een woning, per woning.
  • € 283,40 voor (de bouw van) elk ander bouwwerk.

Twijfelt u aan de exacte plaats van de perceelsgrenzen (in het bijzonder de zijgrenzen) dan kunt u via de website van het Kadaster een verzoek indienen om de perceelgrenzen ter plekke, tegen betaling, in het terrein uit te zetten.

U kunt ook bij het Kadaster terecht voor een maatschets (veldwerk) van het kadastrale perceel. Dit is vooral van belang als u uw bouwwerk vlakbij de zijgrens van een perceel bouwt en de toegankelijkheid van het (andere) perceel in het geding is.

Uw Reactie
Uw Reactie