Uitgifte bouwkavels

De gemeente Apeldoorn geeft bouwkavels uit voor het realiseren van uw nieuwbouwhuis. Iedereen die op zoek is naar een bouwkavel in deze gemeente komt in aanmerking; u hoeft er niet te wonen of te werken. Zodra er bouwkavels in de verkoop gaan, publiceren we dit in de regionale krant De Stentor en op deze website.

Lees meer

Wij bieden kavels het hele jaar aan tegen een vaste koopsom. U kunt uw voorkeur aangeven via het inschrijfformulier op de projectpagina van het betreffende gebied. U ontvangt zo spoedig mogelijk na aanmelding vrijblijvend een ontwerpkoopcontract. Toezending van dit koopcontract verplicht u tot niets. Zodra u het koopcontract heeft ontvangen reserveren wij de kavel 3 maanden kosteloos voor u. In deze periode kunt u onder meer de financiering regelen en een schetsplan laten maken.

Dan volgen 3 opties:

  1. U wilt de kavel kopen. De gemeente ontvangt dan graag 3 door u getekende en geparafeerde exemplaren van het ontwerpkoopcontract terug. Na ontvangst hiervan krijgt het college van burgemeester en wethouders het ontwerpkoopcontract ter goedkeuring voorgelegd. De overeenkomst komt pas definitief tot stand, wanneer het college daarmee instemt. Aansluitend ontvangt u van de gemeente 1 getekend exemplaar van de definitieve overeenkomst retour. Daarna maken we met u afspraken voor de notariële eigendomsoverdracht.
  2. U ziet af van de koop van de kavel. U stuurt in dit geval een mail naar gemeente@apeldoorn.nl. U kunt het ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 055 of schriftelijk via Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
  3. U verlengt uw reservering met 1 of enkele maanden. Stuur daarvoor een mail naar gemeente@apeldoorn.nl. U kunt het ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 055 of schriftelijk via Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Let op: aan het verlengen van uw reservering zijn kosten verbonden.

Als u niet reageert, vervalt na 3 maanden automatisch uw reservering. De gemeente is daarna vrij de kavel voor een andere geïnteresseerde te reserveren.

De reservering voor een kavel is de eerste 3 maanden kosteloos. De kavel zelf heeft een vaste koopsom die afhangt van onder meer de kavelgrootte.

Uw Reactie
Uw Reactie