Fietsdepot

Het fietsdepot Apeldoorn is een opslagplaats voor fietsen die door de gemeente zijn verwijderd.

 
Meenemen Een geldig identiteitsbewijs.
Een bewijs van eigendom (fietssleutel of aankoopbewijs met framenummer).
Kosten € 25 - liever PIN dan contant.
Lees meer

Op de website verlorenofgevonden.nl kunt u vinden of uw fiets in ons fietsdepot is geplaatst.

Als uw fiets is meegenomen, kunt u deze terugkrijgen via het Fietsdepot in Werkgebouw Zuid, Aruba 4 te Apeldoorn. Neem bij uw bezoek mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bewijs van eigendom (fietssleutel of aankoopbewijs met framenummer). U kunt ook denken aan het benoemen van aantoonbaar eigendom in uw fietstas
  • Een pinpas: de kosten voor vervoer, registratie en opslag van de fiets bedragen € 25,00. U kunt dit bedrag alleen pinnen.

U kunt uw fiets alleen op afspraak afhalen. Bel met het telefoonnummer 14 055 om een afspraak te maken.

Vragen kunt u stellen via fietsdepotapeldoorn@apeldoorn.nl of telefonisch via 14 055.

De kosten voor vervoer, registratie en opslag van de fiets bedragen € 25,00. Als u uw fiets ophaalt, kunt u dit bedrag pinnen.

De wettelijke opslagtermijn voor de gemeente is 13 weken. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Fietswrakken; we vernietigen deze direct
  • Fietsen die minder dan € 50,00 waard zijn; deze verwijderen we na 6 weken

Na het verlopen van de opslagtermijn komt de fiets toe aan kringloopcentrum Foenix.

Dit soort fietsen brengen we vanuit de openbare ruimte of stalling naar het fietsdepot:

  • Weesfietsen: lange tijd onbeheerd achtergelaten en eigenaar niet in beeld
  • Verwaarloosde fietsen: fietswrakken
  • Fout gestalde fietsen: rondom het Centraal Station Apeldoorn geldt een zone fietsparkeren. Fietsen stal je hier verplicht in de stalling (rekken)
  • Fietsen die langer dan 30 dagen aaneengesloten in een stalling staan
Uw Reactie
Uw Reactie