Jaarwisseling

Ook zonder consumentenvuurwerk is oudjaar een gezellig feest, dat je samen viert. We hebben onze inwoners en verenigingen uitgenodigd om zelf met voorstellen te komen. Dit kon tot 1 december 2022.

Bijna vijftig mensen, verenigingen en organisaties hebben hier gebruik van gemaakt.

Lees meer

Mag ik vuurwerk tijdens de jaarwisseling afsteken?

In de gemeente Apeldoorn mag het hele jaar geen vuurwerk worden afgestoken. Ook niet tijdens de jaarwisseling.

 • In juli 2021 heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in de gemeente Apeldoorn voor iedereen (ook voor professionele bedrijven) is verboden.
 • Iedereen vanaf 12 jaar mag fop- en schertsvuurwerk afsteken, zoals sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, trekrotjes.
 • Als u tijdens de jaarwisseling professioneel vuurwerk wilt laten afsteken via een bedrijf, zoals een vuurwerkshow, dan moet dat bedrijf daarvoor een vergunning aanvragen.

Mag ik vuurwerk buiten de jaarwisseling afsteken?

In de gemeente Apeldoorn mag het hele jaar geen vuurwerk worden afgestoken, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, trekrotjes. Dit is vuurwerk dat het hele jaar wordt verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen via een professioneel vuurwerkbedrijf dat de juiste vergunningen heeft voor bedrijfsmatig afsteken van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Welk vuurwerk mag je tijdens de jaarwisseling afsteken?

Welke soorten vuurwerk zijn er?

Consumentenvuurwerk heeft een code op de verpakking, die aangeeft om welke soort het gaat:

 • F1, ook wel fop- en schertsvuurwerk of kindervuurwerk genoemd, zoals sterretjes, grondbloemen, knalerwten, trekrotjes: dit mag u het hele jaar afsteken. Ook tijdens de jaarwisseling.
 • F2, siervuurwerk zoals vuurpijlen en knalvuurwerk zoals rotjes: dit vuurwerk afsteken is tijdens de  jaarwisseling verboden voor consumenten. Vuurwerkhandelaren mogen volgens landelijke wetgeving normaal gesproken wel verkopen.
 • F3, zwaarste soort (knal)vuurwerk zoals honderdduizendklappers: dit vuurwerk afsteken is komende jaarwisseling overal in Nederland verboden voor consumenten. U mag het nergens afsteken en vuurwerkhandelaren mogen het niet verkopen.
 • F4 professioneel vuurwerk en illegaal vuurwerk (zonder code): dit is overal verboden voor consumenten. Ook bestaat er vuurwerk in F2 en F3 dat alleen door professionele bedrijven mag worden afgestoken.

Mag ik wel sterretjes tijdens de jaarwisseling afsteken?

Licht soort vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes, knettermatjes, grondbloemen en sierfonteintjes mogen met de jaarwisseling worden afgestoken. Dit vuurwerk mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken en is te herkennen aan de F1 categorie.

Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

Welk vuurwerk mag je tijdens de jaarwisseling niet afsteken?

In Apeldoorn is het afsteken van consumentenvuurwerk (code F2 en F3) verboden. Dat is al het vuurwerk dat in de andere jaren verkocht mag worden in de drie dagen voor oud en nieuw. Professioneel vuurwerk (code F4) en illegaal vuurwerk (zonder code) was al verboden.

Mag ik wel vuurwerk afsteken dat ik heb bewaard van vorig jaar?

Alleen fop- en schertsvuurwerk mag u afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, fonteintjes en knalerwten. Op de verpakking staat ‘categorie F1’. Al het andere vuurwerk is verboden.

Kan ik een boete of een straf krijgen als ik toch vuurwerk afsteek?

Als u verboden vuurwerk afsteekt, kunt u  een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is 100 euro en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.

Wie controleert het afsteekverbod op consumenten vuurwerk?

Politie en Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) handhaven het afsteekverbod op consumenten vuurwerk. Ze acteren op de meldingen en treden op waar dat nodig is.

Waar kan ik overlast van vuurwerk melden?

Als u overlast ervaart door vuurwerk of vermoedt dat iemand illegaal vuurwerk bezit, vragen wij u het volgende te doen:

 • Tijdens kantooruren meldt u dit bij de gemeente via het online meldingenformulier of via telefoonnummer 14055.
 • Buiten kantooruren of bij ernstige overlast meldt u dit bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.
 • Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
 • Bij dreigende/noodsituaties belt u 112.
 • Bij schade aan spullen in de openbare ruimte, zoals prullenbakken, verkeersborden en bushokjes, meldt dit tijdens en buiten kantooruren bij de gemeente via het online meldingenformulier of via telefoonnummer 14055.

 Heb ik als bedrijf of vereniging een vergunning nodig voor het afsteken van vuurwerk? U heeft een vergunning nodig van de provincie Gelderland als u vuurwerk door een bedrijf wilt laten afsteken, zowel tijdens de jaarwisseling als de rest van het jaar. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de provincie Gelderland.

Naast een vergunning van de provincie Gelderland voor het afsteken van vuurwerk kan ook  een vergunning van de gemeente nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een evenementenvergunning voor een vuurwerkshow. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Is er op 1 januari 2022 weer een vuurwerk-opruim-actie?

Er is op 1 januari 2022 geen vuurwerk-opruim-actie. Er mag immers geen vuurwerk worden afgestoken, anders dan die uit categorie F1. De resten daarvan kunt u zelf opruimen en droppen in uw container voor restafval.

Waar kan ik het vuurwerkafval laten?

Vuurwerkresten kunt u kwijt in de container voor restafval.

Mag ik carbid schieten tijdens de jaarwisseling?

Het schieten met carbid is in principe toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen, maar er gelden wel regels: Carbid schieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom. Het is niet toegestaan om met carbid te schieten in stiltegebieden, in de buurt van verzorgingscentra, dierenpensions en vogelbeschermingsgebieden.

 • Bij het carbid schieten gebruikt u (melk)bussen of vaten met een maximum inhoud van 30 liter.
 • Het vrije schootsveld bedraagt tenminste 75 meter en daarin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
 • U laat geen (metalen) busdeksels of andere voorwerpen wegschieten die voor gevaar kunnen zorgen. De melkbussen worden afgesloten met zachte materialen die geen gevaar vormen voor de omgeving, bijvoorbeeld een zachte bal
 • Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is, is minimaal 18 jaar of ouder.
 • Om de veiligheid van omstanders en de eigen veiligheid te waarborgen houdt een persoon van minimaal 18 jaar of ouder toezicht op het carbid schieten.
 • Zowel degene die met carbid schiet als degene die toezicht houdt, is niet onder invloed van alcohol, drugs of lachgas.

Welke regels gelden er voor een vuurkorf?

Het aansteken van een vuurkorf, fakkel of terrashaard is op ieder moment toegestaan, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Die veiligheidsregels leest u hieronder.

Voor het ontsteken van een vuurkorf geldt een aantal veiligheidsregels:

 • Voor de vuurkorf gebruikt u alleen droog en onbehandeld hout. Alle andere stoffen zijn afvalstoffen en mogen niet verbrand worden in vuurkorven of op een vreugdevuur.
 • Het stoken van vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving of het verkeer veroorzaken.
 • Onder de vuurkorf heeft u bodem beschermende maatregelen genomen in de vorm van tegels, beton of zandbed om eventuele schade (aan bijvoorbeeld asfalt) te voorkomen.
 • De as- en brandresten voert u af naar een legale afvalverwerker. De brandplaats moet in oorspronkelijke staat worden hersteld.

Mag ik een wensballon oplaten?

Het oplaten van een wensballon is in Apeldoorn niet toegestaan. Dit staat in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Het oplaten van ballonnen is slecht voor het milieu en kan onder omstandigheden gevaarlijke situaties opleveren.

Waar kan ik mijn kerstboom kwijt?

Ook in 2022 worden de kerstbomen weer gratis opgehaald. Kijk voor meer informatie op de website van Circulus-Berkel.

Uw Reactie
Uw Reactie