Veel gestelde vragen over subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de subsidieregeling Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

U krijgt vanuit het online systeem een automatische ontvangstbevestiging. Dat betekent dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de bevestiging staat uw zaaknummer.

Deze maakt u door uw organisatie te registreren bij eHerkenning of bij de gemeente. Om een account bij de gemeente aan te maken opent u het aanvraagformulier en klikt u op ‘Doorgaan zonder eHerkenning’. Klik op ‘Heeft u nog geen gebruikersnaam?’ en vul uw gegevens in. Na de registratie krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee dient u online uw subsidieaanvraag in.

Een nieuw wachtwoord kan worden aangevraagd bij de helpdesk van de gemeente Apeldoorn. De helpdesk is te benaderen via fbteam@apeldoorn.nl. Uw nieuwe wachtwoord zal vervolgens per email aan u worden verstuurd. We streven ernaar dat binnen 2 werkdagen te doen.

De beheerder binnen uw organisatie kan u toevoegen als contactpersoon in het digitale loket. U ontvangt dan eigen inlogcodes. Onduidelijk wie de beheerder is? Neem dan contact op met de gemeente via 14 055, of via het contactformulier.

Nee, dat kan niet meer.

Knip uw document in meerdere delen van elk minder van 5Mb en voeg alle (deel)documenten bij uw aanvraag.

Als u gebruik maakt van de browser internet Explorer (IE) werkt het formulier zeker. Mogelijk maakt u gebruik van een andere browser? Download Internet Explorer en probeer het via die weg.

Uw aanvraag tot subsidieverlening wordt eerst getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014 en de subsidieregeling 2018. Als uw aanvraag voldoet, ontvangt u een verleningsbeschikking en een voorschot op het subsidiebedrag. Voor 1 mei na het jaar waarvoor u subsidie heeft aangevraagd doet u online een verzoek tot vaststelling. Daarmee wordt uw subsidie en daarmee de betaling ervan definitief gesteld.

Dat kan. Heeft u de aanvraag tot vaststelling niet of niet tijdig ingediend, kunnen wij de subsidie ambtshalve vaststellen. Dit kan leiden tot een lagere vaststelling van het subsidiebedrag met mogelijke terugbetaling van (een gedeelte van) het voorschot tot gevolg.
Ook geen of niet tijdig melding maken van afwijkingen gedurende de looptijd van de toegekende subsidie die maken dat u niet, niet tijdig of niet geheel aan uw subsidieverplichtingen kunt voldoen kan leiden tot het intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening of tot het lager vaststellen van de subsidie. Het wijzigen van de subsidieverlening of het lager vaststellen van de subsidie kan tot gevolg hebben dat één of meerdere van de betrokken organisaties  (een deel van) het uitbetaalde voorschot moet terugbetalen.

Uw Reactie
Uw Reactie