Inkomensgrenzen RegelRecht

Inkomensgrenzen RegelRecht

Bekijk hieronder de inkomensgrenzen die gelden voor de RegelRecht regeling en voor de Tegemoetkoming wettelijk eigen risico.

Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd

 
 

Bedrag 110%

Bedrag 120% 

Alleenstaande(ouder)

€ 1.249,47

€ 1.363,07

Gehuwden

€ 1.784,95

€ 1.947,22

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

Pensioengerechtigden

 
 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Alleenstaande(ouder)

€ 1.390,55

€ 1.516,97

Gehuwden

€ 1.888,52

€ 2.060,21

Netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

inkomensgrenzen 18, 19, 20 jarigen

 
 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Zonder inwonende kinderen onder de 18 jaar

   

Alleenstaande

€ 308,48

€  336,53

Gehuwden (beiden 18,19,20 jaar)

€ 616,97

€  673,06

Gehuwden (één 18,19,20 jaar, één 21 jaar)

€ 1.200,96

€  1.310,14

Met inwonende kinderen onder de 18 jaar

   

Alleenstaande

€ 308,48

€ 336,53

Gehuwden (beiden 18,19,20 jaar)

€ 973,96

€ 1.062,50

Gehuwden (één 18,19,20 jaar, één 21 jaar)

€ 1.557,95

€ 1.699,58

Inkomensgrenzen bij verblijf in een inrichting > 21 jaar

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting, dan betaalt u een eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) voor uw zorg en verblijf aan het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw situatie en de duur van uw verblijf. Als u in aanmerking wilt komen voor RegelRecht is het nodig dat wij uw inkomen weten dat overblijft als u de eigen bijdrage aan het CAK heeft betaald. Stel, u krijgt een Wajong-uitkering en u betaalt maandelijks een paar honderd euro aan eigen bijdrage. Het bedrag dat dan overblijft voor uw andere kosten, mag dan niet hoger zijn dan de normen verblijf in inrichting die u in de tabel hieronder ziet staan.

 

 

Bedrag 110%

Bedrag 120%

Alleenstaande(ouder)

€ 398,79

€ 435,05

Gehuwden

€ 667,68

€ 728,38

Goed om te weten

Wajong

Bent u 27 jaar of ouder dan mag u de jonggehandicaptenkorting van € 68,33 per maand van uw Wajong uitkering afhalen. Wat dan overblijft mag dan niet hoger zijn dan de norm die voor u geldt.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting minstverdienende partner is een heffingskorting op de inkomsten- en/of loonbelasting. De algemene heffingskorting bestaat uit een vast bedrag dat u van de belastingdienst ontvangt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst Algemene Heffingskorting.

Pensioengerechtigden

Bent u pensioengerechtigd, dan mag u de pensioenvrijlating van uw pensioen afhalen. Als u een alleenstaande bent is dit € 25,15 per maand en als u gehuwd bent is dit € 50,30 per maand.

AOW

De AOW-leeftijd is veranderd. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB AOW leeftijd.

Bewijsstukken

Het meesturen van bewijsstukken waaruit uw inkomen blijkt, is niet nodig. Wel gaan wij dit achteraf steekproefsgewijs controleren. Het kan zijn dat wij u dan alsnog om bewijsstukken (loon- uitkeringsspecificaties en bankafschriften) van uw inkomen vragen.

Uw Reactie
Uw Reactie