Zorg in natura

Als u een indicatie heeft van de gemeente kunt u soms kiezen voor zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf geen administratie bij te houden. Wij regelen de ondersteuning of het hulpmiddel en de betaling ervan rechtstreeks met de aanbieder.

Bij welke aanbieders en leveranciers kunt u zorg in natura krijgen?

U kiest de ondersteuning of het hulpmiddel bij een aanbieder of leverancier wij een contract mee hebben. U kunt zelf contact opnemen met de aanbieder of leverancier van uw keuze. Wij hebben contracten met de volgende aanbieders en leveranciers:
• een lijst met aanbieders van beschermd wonen
• een lijst met aanbieders van huishoudelijke hulp
• een lijst met leveranciers van hulpmiddelen
• een lijst met aanbieders van overige Wmo-ondersteuning

Bent u niet tevreden over de aanbieder of leverancier?

U kunt uw vragen of opmerkingen het beste bespreken met de zorgverlener/medewerker van de aanbieder/leverancier. Samen zoekt u naar een passende oplossing. Komt u er samen niet uit? Vraag dan naar de klachtenprocedure van de aanbieder/leverancier. Laat het ons weten als er iets fout gaat bij u. U kunt dat melden via het Meldpunt Sociaal.

Betaalt u een eigen bijdrage voor zorg in natura?

Heeft u een indicatie voor een rolstoel of PlusOV of voor hulpmiddelen voor kinderen? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Voor alle andere indicaties betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van het hulpmiddel of de ondersteuning. Maak een proefberekening om te zien hoeveel u maximaal zou kunnen betalen met uw inkomen. Maak dan een vergelijking met de kosten.

Wilt u uw ondersteuning of hulpmiddel inkopen bij iemand die u zelf kiest?

Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) in plaats van zorg in natura. Dan kunt u de ondersteuning of het hulpmiddel inkopen bij iemand waar geen contract met de gemeente voor nodig is. U kunt die persoon zelf kiezen. Ook voor een pgb geldt de eigen bijdrage overigens.


Ook interessant