Zorg overnemen

Mijn Apeldoorn

Een zorgvrijwilliger van De Kap kan de zorg tijdelijk van u over nemen. Daardoor krijgt u rust en ruimte om een paar uur andere dingen te doen.

Logeren buitenshuis

Als u een hele dag of langer de zorg wilt overdragen is dat ook mogelijk bij een externe opvang. We noemen dit ook wel respijtzorg of kortdurend verblijf. Mensen die zorg met permanent toezicht nodig hebben en thuis wonen kunnen dan uit logeren. Bijvoorbeeld kinderen met een meervoudige handicap, psychiatrische patiënten of ouderen met Alzheimer.

Bij het Wmo-loket kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van kortdurend verblijf of logeeropvang. We kijken daarbij goed naar uw persoonlijke situatie en we vinden het belangrijk dat u als mantelzorger uw zorgtaken kunt volhouden.

Meer informatie over Zorgen voor een ander