Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wat doet de gemeenteDe gemeente Apeldoorn neemt in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe allerlei maatregelen om wateroverlast te voorkomen.

Mijn Apeldoorn

Het regent steeds vaker en steeds harder. Het gevolg hiervan is dat straten blank komen te staan, tuinen, kelders en speelveldjes onderlopen, vervuild rioolwater in sloten terecht komt en schoon regenwater onnodig gezuiverd wordt.

We koppelen regenwater af

Om ervoor te zorgen dat steeds minder schoon regenwater onnodig in het riool verdwijnt, koppelt de gemeente Apeldoorn af waar mogelijk. Elk jaar wordt minstens 6 hectare van de openbare ruimte afgesloten van de riolering. Het gaat om wegen, pleinen, parkeerterreinen en daken van scholen en openbare gebouwen. Vooral tijdens groot onderhoud van wegen en riolering wordt het afkoppelen meegenomen. In nieuwe wijken, zoals Zuidbroek, verdwijnt regenwater al niet meer het riool in.

We vervangen asfalt door klinkers

In straten waar onderhoud plaatsvindt kiest de gemeente Apeldoorn steeds vaker voor klinkers in plaats van asfaltering. Waarom? Het regenwater loopt veel makkelijker tussen de klinkers door de grond in. Zo komt er dus minder water in het riool terecht, wordt bodemuitdroging voorkomen en zijn er bovendien geen putten in de stoeprand meer nodig. Daarnaast zijn klinkers ook duurzamer omdat ze veel langer meegaan en het gemakkelijker te repareren is.

We leggen wadi’s aan

De gemeente Apeldoorn koppelt steeds meer straten en gebouwen af van de riolering. Het schone regenwater verdwijnt dus niet meer in het riool. Dit regenwater kunnen we heel goed op andere plekken gebruiken en daarom legt de gemeente  zogenaamde wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) aan.

Een wadi is een laaggelegen zone in het gras die dient als infiltratievoorziening. Na een regenbui loopt het water van daken en wegen in deze wadi’s en daar kan het langzaam in de bodem wegzakken. Met de wadi voorkomen we dus dat schoon regenwater in het riool terechtkomt en vullen we ook nog eens het grondwater aan! Soms is er geen mogelijkheid voor een wadi, omdat er bijvoorbeeld geen ruimte voor is. De gemeente zoekt dan altijd naar andere oplossingen zoals het aanleggen van een greppel, een groenstrook of het laten weglopen van het water naar een sloot of vijver.

We brengen beken en sprengen naar boven

De gemeente Apeldoorn neemt verschillende maatregelen om regenwater niet meer in het riool te laten verdwijnen. Het water wordt nu zoveel mogelijk op eigen terrein geïnfiltreerd via wadi’s of beken. De beken en sprengen worden daarom hersteld zodat overtollig regenwater en het teveel aan grondwater de ruimte heeft. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan met delen van de Grift, de Orderbeek, de Eendrachtspreng, de Koningsbeek en de Driehuizerspreng. Beekherstel draagt ook bij aan natuurontwikkeling en recreatie. Vanaf de fiets- en wandelpaden langs de beken krijg je een beeld van hoe het vroeger in Apeldoorn was. Toen werden de beken aangelegd om molens, wasserijen en papierfabrieken van water te voorzien. Later veranderde de bedrijfsvoering en zijn veel beken verdwenen. Zie voor meer informatie op de webpagina over beken.

Wat leveren deze maatregelen op?

Wanneer regenwater niet meer in het riool verdwijnt, dan:

  • zijn riolen minder vol na een regenbui en is er dus minder kans op wateroverlast en -schade.
  • komt er minder (schoon) water in het riool, waardoor de rioolwaterzuiveringsinstallatie beter werkt.
  • wordt het grondwater aangevuld en is er minder droogte in de natuur.
  • hoeft het riool niet te worden vergroot en wordt er bespaard op werkzaamheden.  

Wat doen we als er toch waterproblemen ontstaan

Mochten er ondanks alle maatregelen toch nog problemen ontstaan, dan gaan we onderzoek doen naar die specifieke situatie. We meten dan bijvoorbeeld de grondwaterstand, kijken of er extra maatregelen nodig zijn en wie dat dan moet uitvoeren. Kortom, de gemeente en waterschappen nemen allerlei maatregelen om wateroverlast in uw omgeving te voorkomen. Maar alleen met uw hulp kunnen we echt het verschil maken.

Ook u kunt afkoppelen!

Maak gebruik van de subsidie en koppel zelf ook uw regenwater af  • Auto in water Vlijtseweg
  • Vervangen asfalt door klinkers
  • Wadi