Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Contact


Aangepaste dienstverlening door coronavirus Lees meer >>

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij onze fysieke dienstverlening aangepast. De dienstverlening is daarom op de volgende manier georganiseerd. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek.

Afspraak annuleren?

Als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts, zeg uw afspraak dan af. Dit kunt u doen met de annuleringslink in uw afspraakbevestiging. 

Werk, inkomen, schulden en minimabeleid
Heeft u vragen rondom de bijstand, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering of bijzondere bijstand? Kijk eerst of het antwoord op uw vraag te vinden is op de webpagina van Samen055. Heeft u uw antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Dan kunt u bellen met 14 055, kies in het keuzemenu voor 1.

Burgerzaken: zoveel mogelijk digitaal

We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Op dit moment kunt u alleen een fysieke afspraak maken als dat echt noodzakelijk is. 

Wmo
Heeft u vragen rondom de Wmo, bijvoorbeeld over zorg en ondersteuning, de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of ontmoetingsplekken? Kijk eerst of het antwoord op uw vraag op de webpagina van Samen055 te vinden is. Voor vragen over de Wmo belt u met 14 055, kies in het keuzemenu voor 3.

Meldingen openbare ruimte
U kunt gemakkelijk en snel online uw melding doen

Bouwen en verbouwen

Heeft u vragen rondom bouwen en verbouwen? Kijk eerst of het antwoord op uw vraag op de webpagina Omgevingsvergunning te vinden is. Voor vragen aan het Omgevingsloket maakt u een belafspraak Voor algemene informatie over bouwen en verbouwen belt u met 14 055, kies in het keuzemenu voor 5.

Opvoeden en opgroeien

Kijk voor de dienstverlening van het CJG op de website van CJG Apeldoorn.

Andere vragen?

Kijk op www.apeldoorn.nl. Of bel met 14 055, kies in het keuzemenu voor 6.


Wilt u meer informatie over de gemeente Apeldoorn en het coronavirus?

Kijk op www.apeldoorn.nl/corona.

Zie ook: