Opvoeden en opgroeien

Alle producten onder Opvoeden en opgroeien

Subsidieregeling pilots jeugd Specialistische GGZ

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidieregeling pilots jeugd SGGZ.

Subsidieregeling Kansrijke Start

Gemeente Apeldoorn wil jonge kinderen een goede start in het leven geven. Daarom is er in Apeldoorn sinds 2021 de coalitie Kansrijke Start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte heeft veel invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid op latere leeftijd. Daarom gaat de aandacht uit naar de eerste 1.000 dagen van een kind.

Subsidieregeling kosten peuteropvang

Alle kinderen verdienen een goede voorbereiding op de basisschool. Met de Subsidieregeling kosten peuteropvang krijgen ook peuters uit gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van het rijk de kans om naar een peuterspeelzaal te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor peuters uit gezinnen waar één van de ouders niet werkt of de alleenstaande ouder arbeidsongeschikt is of geen werk heeft. Met de subsidie komen er gesubsidieerde plekken beschikbaar in de kinderopvang, waardoor de kosten voor ouders lager zijn. Wilt u voor uw kind gebruik maken van zo’n gesubsidieerde plek? Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie van uw keuze.

Van huiselijk geweld of kindermishandeling naar Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kunt er terecht als je hulp zoekt, je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Veilig Thuis zet zich in voor een prettige en veilige thuissituatie voor iedereen.

Coördinatiepunt voor Jonge Moeders (CJM)

Als (aanstaande) jonge moeder wil je natuurlijk een goede start maken. Soms is het fijn om daarbij wat hulp te krijgen. Daarvoor kun je terecht bij het Coördinatiepunt Jonge Moeders (CJM), zowel tijdens als na je zwangerschap.

Begeleiding en advies over (passend) onderwijs

Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.

Is er aan uw keukentafel nog een plekje vrij?

Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben en is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Dan wordt de hulp ingezet van een steun- of pleeggezin.

Uw Reactie
Uw Reactie