Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Zij ontwikkelen het beleid. Dat beleid wordt dan uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. U kunt op een aantal manieren meedenken met de gemeenteraad.

Gemeenteraad

Contact met de raad

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief sturen. Voor algemene vragen over de raad en het raadswerk kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bekijk de contactgegevens

Uw Reactie
Uw Reactie