Over de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Deze zijn democratisch gekozen. Zo bepaalt de inwoner uiteindelijk wat er gebeurt in gemeente Apeldoorn.

De gemeenteraad bestuurt de gemeente

De gemeenteraad bestuurt de gemeente

De gemeenteraad maakt het beleid in de gemeente of stuurt het zo nodig bij. Wat de gemeenteraad besluit, wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Contact met de raad

Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, kunt u een brief sturen. Voor algemene vragen over de raad en het raadswerk kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Bekijk de contactgegevens

Uw Reactie
Uw Reactie