Milieu

Onze producten en diensten die vallen onder het thema milieu vindt u hier. Zo kunt u een bijvoorbeeld bodemonderzoek laten doen of leest u meer over afvalwaterlozing.

Alle producten onder Milieu

Grondwater en Afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Bodem

Werkt u of gaat u werken met bodem of grond? Bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van uw woning of bedrijfspand? Dan moet u rekening houden met regels over bodem en grond. Het kan zijn dat grond vervuild is en dat u daarom maatregelen moet nemen. Ook bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met regels over bodemgebruik.

Uw Reactie
Uw Reactie