Leven, reizen & papieren

Meest bezocht onder Adres

Verhuizen binnen Nederland

Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist, dan moet u de verhuizing doorgeven. Doe dit niet eerder dan 4 weken voor en niet later dan 5 dagen na de verhuizing. Geeft u de verhuizing later door? Dan wordt de datum waarop de gemeente uw verhuizing ontvangt gebruikt als verhuisdatum.

Vergunning tijdelijke verhuur

Door de Leegstandwet kunt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Om uw woning te kunnen verhuren, heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Met een tijdelijke verhuurvergunning kunt u de betreffende woonruimte tot maximaal 5 jaar verhuren, tegen een redelijke vergoeding.

Briefadres

Als u geen vaste woonplek hebt of als u in een instelling woont kunt u een briefadres aanvragen. Dit is het woonadres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat diegene uw post ontvangt. Deze persoon zorgt ervoor dat u uw post persoonlijk krijgt. U vraagt het briefadres aan in de gemeente waar de briefadresgever staat ingeschreven.

Onjuiste inschrijving melden (adresonderzoek)

Als u post krijgt van een overheidsinstantie voor iemand die niet (meer) op uw adres woont, kunt u dat doorgeven aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw melding en start misschien een adresonderzoek.

3 overige producten. Ga naar Adres

Meest bezocht onder Documenten en papieren

Paspoort

Wie naar het buitenland gaat, moet een geldig reisdocument hebben. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld.

Attestatie de vita

Heeft u bewijs nodig om aan te tonen dat u in leven bent? Voor buitenlandse instanties vraagt u een attestatie de vita aan. Voor gebruik in Nederland heeft u dan een Bewijs van in leven zijn nodig.

Bewijs van in leven zijn

Een Bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig.

Bewijs van Nederlanderschap

Moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Dit kunt u doen met een Bewijs van Nederlanderschap.

10 overige producten. Ga naar Documenten en papieren

Meest bezocht onder Geboorte, huwelijk en overlijden

Levenloos geboren kindje registreren in de BRP

U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Echtscheiding melden

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Als u wilt scheiden, moet u hiervoor naar de rechtbank. De scheiding is pas definitief als deze is ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen hebt, kunt u uw geregistreerd partnerschap (GP) zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil 1 van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw GP via de rechter. Indien uw GP ontbonden is, meldt u (of uw advocaat of notaris) dit bij uw gemeente. De ontbinding GP is pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd.

Vergunning gedenkteken plaatsen

U hebt een vergunning nodig voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf. Het is gebruikelijk dat een steenhouwer uw aanvraag verzorgt.

8 overige producten. Ga naar Geboorte, huwelijk en overlijden

Meest bezocht onder Identiteit en nationaliteit

Geheimhouding persoonsgegevens

U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen.

Geslachtswijziging aanvragen

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen? Dan kunt u hiervoor een verzoek doen in de gemeente waar u geboren bent. Hiervoor heeft u wel een deskundigenverklaring nodig. Bij de geslachtswijziging kunt u ook uw voorna(a)m(en) wijzigen.

Legalisatie handtekening

Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u deze laten legaliseren. De legalisatie van uw handtekening bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document.

Naamskeuze

Ouders van Nederlandse kinderen kunnen voor hun 1e kind kiezen tussen de achternaam van de vader/duomoeder of de moeder. Het is niet mogelijk om een samengestelde naam te kiezen. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen ook deze naam om binnen het gezin eenheid te bewaren.

6 overige producten. Ga naar Identiteit en nationaliteit

Meest bezocht onder Verkiezingen

Kiezerspas

Een kiezer kan met een kiezerspas in een andere gemeente stemmen dan de gemeente Apeldoorn. Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kan de kiezer stemmen binnen de hele provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kan de kiezer stemmen binnen de waterschap Vallei en Veluwe. Een kiezerspas kan op drie manieren worden aangevraagd.

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling ingeschreven stond (30 januari 2023) een (nieuwe) stempas aanvragen.

Stemmen bij volmacht

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

0 overige producten. Ga naar Verkiezingen
Uw Reactie
Uw Reactie