Ontheffingen en vergunningen

Om evenementen te organiseren zijn soms ontheffingen of vergunningen nodig. Hier kunt u verschillende ontheffingen of vergunningen aanvragen.

Alle producten onder Ontheffingen en vergunningen

Evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Ook moet u aan allerlei zaken voldoen. Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Als u in uw café, sportaccommodatie, buurthuis etc. een festiviteit wilt houden en u een ontheffing wil van de geluids- en lichtvoorschriften van het Activiteitenbesluit, moet u dit melden. Dat heet officieel een kennisgeving doen.

Ontheffing op verbod vuur stoken

Het aanleggen of stoken in de open lucht is niet zomaar toegestaan. In sommige gevallen kunt u éénmalig toestemming krijgen om dit wel te doen. Een ontheffing hiervoor vraagt u minimaal 3 weken van te voren aan en alleen wanneer u voldoet aan de voorwaarden.

Straatartiestenvergunning

Als u als straatartiest in de gemeente Apeldoorn wilt optreden dan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Verklaring van geen bezwaar gebruik luchtruim

U hebt een verklaring van geen bezwaar luchtruim nodig als u ergens in de gemeente Apeldoorn wilt stijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter of luchtballon. Naast deze verklaring hebt u ook een vergunning nodig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Toertochten en wielerwedstrijden

Wanneer u een wedstrijd of toertocht in of door de gemeente Apeldoorn wilt houden, dan heeft u hier mogelijk een verklaring van geen bezwaar voor nodig.

Klein kansspel organiseren

Gaat u een loterij organiseren? Dan vraagt u hiervoor bij de gemeente een vergunning aan. Gaat u een klein kansspel (een bingo of rad van fortuin) organiseren? Dan heeft u geen vergunning nodig maar u moet hiervan minimaal 14 dagen van tevoren een melding doen. Om een loterij of een klein kansspel te kunnen organiseren, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Spandoekvergunning

Voor het plaatsen van spandoeken langs of over de weg heeft u een vergunning nodig. Als u spandoeken wilt ophangen voor een evenement of collecte kunt u dit aangeven tijdens het aanvragen van een collecte of evenementenvergunning.

Verkeersregelaar evenement

Het is verplicht om tijdens het regelen van het verkeer in het bezit te zijn van een geldige instructieverklaring en een geldige aanstelling van de gemeente waarin het evenement plaatsvindt. Elke evenementenverkeersregelaar die wordt ingezet voor een evenement wordt persoonlijk aangesteld. Alle evenementenverkeersregelaars volgen dus dezelfde instructie en komen in aanmerking voor een aanstelling van maximaal 1 jaar. De organisator moet een actuele verkeersregelaarslijst kunnen tonen tijdens het evenement aan de toezichthouder of de politie.

Sportvisserij

Vissen is voor veel inwoners en bezoekers van Apeldoorn een ontspannen bezigheid. Het is voor de gemeente Apeldoorn dan ook belangrijk dat inwoners en bezoekers de mogelijkheid krijgen om te kunnen vissen.

Uw Reactie
Uw Reactie