Uitkeringen

Als inwoner van Apeldoorn kunt u in aanmerking komen voor verschillende uitkeringen. Hier vindt u al onze uitkeringen en andere relevante informatie.

Alle producten onder Uitkeringen

Bijstandsuitkering

Heeft u (tijdelijk)te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering geeft u een inkomen tot u (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig heeft.

Bijstandsuitkering voor jongeren

Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen als je ouder bent dan 18 jaar en te weinig geld verdient om van rond te komen. Deze uitkering geeft je een inkomen tot je (weer) betaald werk vindt of geen uitkering meer nodig hebt.

IOAW-uitkering

U kunt een IOAW-uitkering aanvragen als u voor 1 januari 1965 bent geboren en te weinig inkomen heeft om van rond te komen. IOAW staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Inkomstenformulier indienen

Inkomstenformulier indienen

Proefsamenwonen in de bijstand

Gemeente Apeldoorn start vanaf 31 maart 2024 de pilot ‘Proef samenwonen in de bijstand’. Waardoor inwoners van Apeldoorn met een bijstandsuitkering maximaal zes maanden kunnen samenwonen, zonder dat de bijstandsuitkering wordt aangepast.

Verblijf of vakantie in het buitenland doorgeven

Met een bijstandsuitkering mag u per kalenderjaar 4 weken in het buitenland verblijven. Het maakt niet uit of u de dagen gebruikt voor bijvoorbeeld familiebezoek, mantelzorg bij ziekte of een vakantie. Geef in ieder geval 4 weken voor vertrek door wanneer u naar het buitenland gaat en hoe lang u weggaat. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw trajectregisseur of Lucrato. Als u niet tijdig meldt kan dit mogelijk leiden tot een tijdelijke verlaging van uw bijstand.

Bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dak- of thuisloos bent. Dat geldt ook als u gebruik maakt van de maatschappelijke opvang.

Machtiging telefonisch informatie verstrekken

Soms lukt het u zelf niet om informatie op te vragen over werk, inkomen, schulden of het minimabeleid. In dat geval kunt u iemand machtigen om dat voor u te doen.

Veranderingen doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering? En verandert er iets in uw persoonlijke, financiële of woonsituatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)

Een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) is een (tijdelijke) uitkering waar u aanspraak op kunt maken als u gewerkt heeft en nu werkloos bent. U vraagt deze aan en vindt meer informatie erover via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Beslagvrije voet aanpassen

Een beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u nodig heeft om van te leven. Dat is het deel waarmee u de vaste lasten en andere noodzakelijke kosten betaalt. De beslagvrije voet is wettelijk bepaald. U heeft recht op het juiste bedrag per maand. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie.

Uw Reactie
Uw Reactie